Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko društvo za biotehnologiju (HDB), znanstveno-stručna udruga koja okuplja biotehnologe i stručnjake srodnih struka, osnovana 1990. u Zagrebu. Djeluje s ciljem unapređivanja svih grana biotehnologije i sustava izobrazbe stručnjaka, javnoga promicanja primjene biotehnologije za opću dobrobit te pružanja stručne pomoći u svrhu gospodarskoga, kulturnog i sigurnosnog napretka Hrvatske. Prvi je predsjednik Društva bio → Marijan Bošnjak, a na toj su se dužnosti istaknuli i → Zlatko Kniewald, Srđan Novak, → Daslav Hranueli, Vesna Zechner Krpan, Anita Slavica i dr. Društvo je organiziralo više međunarodnih znanstvenih skupova popraćenih zbornicima, predavanja i kongresa. Službeno glasilo je časopis → Food Technology and Biotechnology. Društvo je član Europske federacije za biotehnologiju (EFB) od 1991., s kojom od 1998. organizira međunarodni tečaj Bioprocess Engineering Course za doktorande i poslijedoktorande iz europskih znanstvenih institucija i industrije. Također je član Europske biotehnološke tematske mreže udruga (EBTNA) od 2013., → Hrvatskoga inženjerskog saveza (sv. 4) od 2015. i drugih udruženja.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Šušković i suradnici: Biotehnologija u Hrvatskoj – povijesna baština i suvremeni trendovi. Godišnjak HATZ-a (2019) 1, str. 438–484.

Hrvatsko društvo za biotehnologiju

Znanstveno-stručna udruga koja okuplja biotehnologe i stručnjake srodnih struka osnovana 1990. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1990.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje