Objavljeno: .
Ažurirano: 23. svibnja 2022.

Bošnjak, Marijan (Lovreć kraj Imotskoga, 2. XII. 1934 – Zagreb, 11. II. 2020), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za optimizaciju kemijskih i biotehnoloških procesa.

Na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1959. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), a 1973. doktorirao na Biotehnološkom odsjeku (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet) disertacijom Kinetika biosinteze oksitetraciklina (mentorica → V. Johanides). Od 1960. radio je u farmaceutskoj tvornici → Pliva. U pogonu za proizvodnju antibiotika radio je 1961–68., gdje je vodio procese biosinteze oksitetraciklina te procese biooksidacijske pretvorbe D-sorbitola u L-sorbozu, a racionalizacijom sustava kontinuirane sterilizacije hranjivih podloga omogućio je ekonomičnu biosintezu oksitetraciklina u velikom mjerilu. Od 1968. do 2000. radio je u Plivinu Istraživačkom institutu, gdje je razvijao matematičke modele za opis specifičnih mikrobnih procesa. Istodobno je bio vanjski suradnik na Tehnološkome, odn. Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu, gdje je nakon završetka doktorskoga studija predavao kolegije Kinetika mikrobnih procesa i Biokemijsko inženjerstvo te je izabran u zvanje naslovnoga redovitog profesora. Umirovljen je 2000.

M. Bošnjak jedan je od utemeljitelja proizvodnje antibiotika u Plivi te je uvelike pridonio razvoju biokemijskog inženjerstva u Hrvatskoj. Autor je udžbenika Uvod u kinetiku mikrobnih procesa (2009) te triju patenata, za postupak biooksidacijske konverzije D-sorbitola u kristalnu L-sorbozu i za primjenu čvrstih hranjivih podloga u mikrobiologiji i biotehnologiji. Bio je predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera 1987., Hrvatskoga mikrobiološkog društva 1988–90. i Hrvatskoga društva za biotehnologiju 1990–96. Član je HATZ-a od 1994., te dobitnik državne Nagrade »Nikola Tesla« 1988. i Nagrade za životno djelo Moć znanja 2004.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Šušković, B. Kos: U spomen. Prof. dr. sc. Marijan Bošnjak. Kemija u industriji, 69(2020) 3–4, str. 227.

Iz arhive LZMK-a

S. Paušek Baždar: BOŠNJAK MARIJAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 206.

Bošnjak, Marijan

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za optimizaciju kemijskih i biotehnoloških procesa

Opći podatci
Ime
Marijan
Prezime
Bošnjak
Mjesto i datum rođenja
Lovreć, 02. 12. 1934.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 11. 02. 2020.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja