Uže područje: biotehnološka proizvodnja


Ban, Siniša (Ćukovec kraj Ludbrega, 12. IX. 1914 – Zagreb, 5. VI. 2007), kemijski inženjer i biotehnolog, zaslužan za razvoj studija prehrambene tehnologije i biotehnologije.

U Zagrebu je diplomirao na…

Bošnjak, Marijan (Lovreć kraj Imotskoga, 2. XII. 1934 – Zagreb, 11. II. 2020), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za optimizaciju kemijskih i biotehnoloških procesa.

Na Tehnološkome fakultetu u…

enzimi, biološki katalizatori, tvari koje enormno ubrzavaju biokemijske procese u živim organizmima. Osim u živim organizmima, enzimi djeluju i izvan njih (npr. u bioreaktorima), stoga se industrijski proizvode i rabe…

Imunološki zavod, javna zdravstvena ustanova s vlastitom proizvodnjom imunoloških pripravaka, sa sjedištem u Zagrebu. Osim proizvodnje, ima i znanstvenoistraživačku, zdravstvenu i nastavnu djelatnost.

Sustavna proizvodnja cjepiva u Hrvatskoj (→ …

kvasac, proizvod dobiven razmnožavanjem mikroskopskih gljiva (kvasci) s približno 1500 vrsta, kojima je tijelo u osnovnom obliku jednostanično. Kvasci ne tvore jednu taksonomsku kategoriju (filogenetsku skupinu), već obuhvaćaju više različitih…

Žumberak, tvornica kvasca i špirita osnovana 1875. u Savskom Marofu.

  

Egalizacijsko postrojenje u tvornici kvasca u Savskom Marofu, 2016., Enerkon

Bečki kirurg i sveučilišni profesor Johann Heinrich…