Objavljeno: .
Ažurirano: 21. listopada 2021.

Genera d. d., poduzeće za razvoj i proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda, vitaminsko-mineralnih dodataka prehrani te proizvoda za zaštitu bilja, sa sjedištem u Kalinovici kraj Svete Nedelje. Nastavlja tradiciju proizvodnje pokrenutu početkom XX. st. u nekoliko središta.

Početci poduzeća vezuju se uz osnivanje Kraljevskoga hrvatsko-slavonskog zemaljskog bakteriološkog zavoda u Križevcima 1901. Od 1923. pod imenom Državni bakteriološki i serološki zavod proizvodio je imunoserume i vakcine protiv bedrenice, svinjskoga vrbanca, šuštavca i dr. U Kalinovici je tradicija proizvodnje veterinarskih lijekova započela 1927., kada je Veterinarski odjel Higijenskoga zavoda, kao dio zagrebačke Škole narodnoga zdravlja, pokrenuo proizvodnju imunoseruma protiv bedrenice, svinjskoga vrbanca, kolere peradi, šuštavca i tetanusa, a od 1935. i protiv svinjske kuge. U Zagrebu je 1933. osnovana Veterinarska eksperimentalna stanica koja je proizvodila biološke i kemofarmaceutske pripravke (vakcine protiv ovčjih boginja, protiv bedrenice i protiv bjesnoće).

Ta su poduzeća objedinjena 1940. u novoosnovanome zagrebačkom Banovinskom zavodu za proizvodnju lijekova biološkog i kemijskog sastava PLIBAH (od 1941. → Pliva). Tako su se u novom Odjelu za proizvodnju bioloških i kemo-farmaceutskih preparata namijenjenih veterinarskim potrebama našli dotadašnji Odjel za biološke proizvode iz Kalinovice, Serološki odjel Državnoga bakteriološkog i serološkog zavoda iz Križevaca te Proizvodni odjel Veterinarske eksperimentalne stanice iz Zagreba. Za potrebe širenja proizvodnje, u Kalinovici je 1939–44. prema projektima arhitektice Zoje Dumengjić iz Škole narodnoga zdravlja izgrađen novi proizvodni i stambeni tvornički kompleks, danas ocijenjen kao vrijedno djelo industrijske arhitekture tog doba.

Nakon II. svj. rata, reorganizacijom Plive iz nje je izdvojena veterinarska proizvodnja, pa je od dijela koji se bavio kemofarmaceutskom proizvodnjom nastao Vetserum zavod Zagreb, a od dijela koji je proizvodio biološke pripravke Vetserum zavod Kalinovica (od 1953. Serum-zavod Kalinovica). Ta su se poduzeća 1962. spojila u Serum-zavod Kalinovica. Početkom 1970. Serum-zavod Kalinovica ponovno je priključen Plivi. Za istraživanja kemoterapeutika, bioloških proizvoda i dodataka stočnoj hrani ustanovljeni su i opremljeni laboratoriji i nastambe za pokusne životinje. Biološka istraživanja usmjerila su se pretežno na virusologiju, istraživanje novih cjepiva i novih tehnoloških postupaka. Od kemoterapeutika, razvijen je znatan broj antibiotika i antiparazitika s namjenom u intenzivnoj stočarskoj praksi. Poduzeće se postupno razvijalo u jednog od najvećih proizvođača veterinarskih proizvoda u jugoistočnoj Europi.

Serum-zavod Kalinovica, druga polovica XX. st.

Godine 1992., sukladno Pravilniku o poslovnom organiziranju Plive, područje veterinarskoga poslovanja u Plivi postalo je Poslovni program Veterine i agrara. Od 2000. taj program provodi se u sklopu samostalnoga poduzeća Veterina d. o. o. u vlasništvu Plive, a od 2007. poduzeće je pretvoreno u dioničko društvo, koje od 2009. posluje pod današnjim nazivom. Od 2018. vlasnik poduzeća je britanski Dechra Pharmaceuticals, a te godine zapošljavalo je 208 radnika.


Ostali podatci
Što pročitati?

Z. Milčec: Povjesnica Plive. Zagreb, 1996.

Prospekt uvrštenja redovnih dionica Veterina d. d. u službeno tržište Zagrebačke burze. Zagreb, 2007.

Z. Barišić Marenić, M. Medak: Zavod za proizvodnju lijekova u Kalinovici. Kvartal, 5(2008) 3, str. 16–20.

Mrežne poveznice
Genera d. d.
Veterinarsko cjepivo poduzeća Genera

Poduzeće za razvoj i proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda, vitaminsko-mineralnih dodataka prehrani te proizvoda za zaštitu bilja.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Kalinovica kraj Svete Nedelje
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja