Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kniewald, Zlatko (Zagreb, 2. VI. 1938), biotehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju životinjskih i biljnih stanica.

Na Biotehnološkome odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet; PBF) u Zagrebu diplomirao je 1961. i doktorirao 1970. disertacijom Studija neuroendokrinih odnosa – primjena suvremenih metoda za objašnjenje mehanizama djelovanja steroidnih hormona (mentor L. Martini). Radio je kao voditelj istraživačke jedinice u Tvornici kvasca i špirita Žumberak u Savskom Marofu od 1961. Bio je asistent i samostalni istraživač u Laboratoriju za eksperimentalnu medicinu pri bolnici Dr. Mladen Stojanović u Zagrebu (danas KBC Sestre milosrdnice) od 1972. Od iste je godine savjetnik pri Republičkom savjetu za naučni rad SRH, te od 1975. tajnik skupštine Republičke zajednice za znanstveni rad SRH. Na PBF-u u Zagrebu zaposlen je od 1980., a od 1987. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Tehnologija vitamina i hormona, Tehnologija životinjskih i biljnih stanica, Biotehnološka proizvodnja lijekova i specifičnih kemikalija i dr. Bio je 1979–80. direktor Prehrambeno-tehnološkog instituta i jedan od utemeljitelja PBF-a, osnivač i pročelnik Laboratorija za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije 1987–2007. te predstojnik Zavoda za biokemijsko inženjerstvo 1995–99. Utemeljitelj je Biotehničkog fakulteta u Bihaću 2000. Umirovljen je 2008.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa tehnologija kulture stanica te unutarstanično izlučivanje i regulacija endokrinih žlijezda, kao i znanstvena politika i zaštita intelektualnoga vlasništva. Među ostalim, autor je udžbenika Vitamini i hormoni – proizvodnja i primjena (1992) i Priručnika za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija (2000). Bio je pokretač edicije Current Studies of Biotechnology (1999). Pokrenuo je Smotru Sveučilišta u Zagrebu (1997). Bio je predsjednik Odbora za znanstveno-tehnološku suradnju SFRJ i SAD 1983–87. Suosnivač je više strukovnih udruženja, među kojima i → Hrvatskog društva za biotehnologiju, kojega je (1996–2000) bio predsjednik te → Biotehničke zaklade (1996), koje je bio upravitelj (1996–2005). Od 1998. član je HATZ-a, predsjednik (2003–09), osnivač i voditelj Biotehnološkoga centra (2003–13). Počasni je član zaklade World Innovation Foundation od 2004. Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« (1986) te Nagrade za životno djelo HATZ-a »Moć znanja« (2015). Od 2009. nositelj je zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 419.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: KNIEWALD, ZLATKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 444–445.

Kniewald, Zlatko

Biotehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju stanične kulture.

Opći podatci
Ime
Zlatko
Prezime
Kniewald
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 02. 06. 1938.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje