Objavljeno: .
Ažurirano: 26. svibnja 2022.

Duraković, Senadin (Stolac, BiH, 23. II. 1937 – Zagreb, 22. III. 2017), biotehnološki inženjer, stručnjak za mikrobiologiju i mikotoksikologiju u prehrambenoj industriji.

Na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet) u Zagrebu diplomirao je 1971. te doktorirao 1981. disertacijom Utjecaj mješovitih kultura plijesni s površine žitarica na biosintezu aflatoksina s pomoću plijesni Aspergillus parasiticus NRRL 2999 (mentor O. Pospišil). Na istom je fakultetu radio od 1971., od 1986. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Opća mikrobiologija, Mikrobiologija namirnica, Bakteriologija i Mikologija. Od 1990. bio je pročelnik Laboratorija za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica.

Područja su njegova znanstvenog i stručnog interesa biosinteza mikotoksina, posebice aflatoksina i okratoksina, mogućnost detoksikacije mikotoksina primjenom različnih prirodnih i sintetskih spojeva, te utjecaj vode i temperature na rast i razmnožavanje pojedinih sojeva kvasaca i plijesni. Autor je udžbenika Prehrambena mikrobiologija (1991), Opća mikrobiologija (1996), Primijenjena mikrobiologija (1996), te s L. Duraković suautor udžbenika Specijalna mikrobiologija (2000), Mikrobiologija namirnica. Osnove i dostignuća (2001) i Mikologija u biotehnologiji (2003), te Priručnika za rad u mikrobiološkom laboratoriju (1997). Nositelj je zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956. – 2006. Zagreb, 2006., str. 378.

Iz arhive LZMK-a

I. Šugar: DURAKOVIĆ, SENADIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 710–711.

Duraković, Senadin

Biotehnološki inženjer, stručnjak za mikrobiologiju i mikotoksikologiju u prehrambenoj industriji.

Opći podatci
Ime
Senadin
Prezime
Duraković
Mjesto i datum rođenja
Stolac (BiH), 23. 02. 1937.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 03. 2017.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje