Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kostial-Šimonović, Krista (Osijek, 19. XII. 1923 – Zagreb, 29. IV. 2018), liječnica, stručnjakinja za toksikologiju.

Na Medicinskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1949. i doktorirala 1955. disertacijom Utjecaj nekih iona na lučenje acetil-kolina. Usavršivala se 1949–51. u Školi narodnog zdravlja »Andrija Štampar« i 1951–52. u Zavodu za fiziologiju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, 1952–53. u Odjelu za fiziologiju University Collegea u Londonu te 1960–61. u Vijeću za medicinska istraživanja u Harwellu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od 1950. radila je u zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, od 1964. kao znanstvena savjetnica. Bila je voditeljica Odjela za toksikologiju i Odjela za biofiziku 1956–88. te Odjela za fiziologiju mineralnog metabolizma od 1964. Usporedno, od 1956. radila je na Medicinskome fakultetu i od 1963. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, gdje je predavala kolegije fiziologije mineralnoga metabolizma. Umirovljena je 1990., no nastavila je suradnju s Institutom.

Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga rada fiziologija i toksikologija. Bavila se farmakokinetikom, toksičnošću teških metala, metabolizmom kalcija, cinka i drugih esencijalnih mikroelemenata te metabolizmom radioaktivnoga stroncija. Istraživala je utjecaj izloženosti teškim metalima u novorođenačkoj dobi i prepoznala razdoblje dojenja kao najkritičnije za akumulaciju teških metala u organizmu novorođenčadi. Razradila je nov pristup ocjenjivanju toksičnosti smjese metala, istraživala specifičnosti metabolizma kalcija i stroncija u reprodukcijskom razdoblju te osmislila novu metodu terapije kod otrovanja živom. Bila je savjetnica Svjetske zdravstvene organizacije (od 1978. u više navrata) te su njezina istraživanja utjecala na donošenje međunarodnih preporuka o dopuštenoj izloženosti teškim metalima u okolišu kao i preporuka o dnevnom unošenju kalcija u organizam.

Autorica je mnogobrojnih radova, pa je tako među ostalim objavljivala i u časopisu Nature. Autorica je i suautorica mnogobrojnih poglavlja u knjigama. Dobitnica je odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1996), Nagrade »Ruđer Bošković« 1969. i Nagrade za životno djelo 1994. Bila je članica HAZU-a od 1991.


Ostali podatci
Što pročitati?

Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1981., svezak 85, str. 312–318.

M. Blanuša, M. Piasek: In memoriam. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 69(2018) 3, str. A30–A31.

Mrežne poveznice

Osobna stranica Kriste Šimonović-Kostial. HAZU

Iz arhive LZMK-a

S. Fatović-Ferenčić: KOSTIAL-ŠIMONOVIĆ, KRISTA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 689–690.

Kostial-Šimonović, Krista

Liječnica, stručnjakinja za toksikologiju.

Opći podatci
Ime
Krista
Prezime
Kostial-Šimonović
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 19. 12. 1923.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 29. 04. 2018.
Povezane ustanove
Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF)
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje