Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2018.

Domainko, Dragutin (Delnice, 7. III. 1899 – Zagreb, 27. I. 1978), kemijski inženjer, ekonomist, autor prvih udžbenika i priručnika iz područja organizacije industrijskih poduzeća.

Visoku tehničku školu (odjel za tehničku kemiju i tehnologiju) završio je 1921. u Beču. Bio je praktikant i analitičar u kemijskom institutu tvornice Wosolsobe – Grillitsch u Beču (1919–21), pogonski inženjer u Tvornici pjenice, špirita i likera V. Arko u Zagrebu (1921–22), potom upravitelj tvornice kvasca i špirita u njemačkom Hamelnu (1922–23), voditelj u Inspekciji rada u Ljubljani (1923–26) te referent, voditelj odsjeka i načelnik odjela u Središnjem uredu za osiguranje radnika u Zagrebu (1926–41). Bio je jedan od utemeljitelja, tajnika i članova uprave Jugoslavenskoga nacionalnog komiteta za naučnu organizaciju rada u Zagrebu (1930). Godine 1945. zaposlen je u Ministarstvu industrije i rudarstva NR Hrvatske u Zagrebu (1946–48), gdje je bio voditelj Biroa za radne norme i racionalizaciju i planer za kapitalnu izgradnju. Predavao je organizaciju proizvodnje u Srednjoj tehničkoj školi (1945–49), Školi narodnog zdravlja (1947) i Školi za industrijske rukovoditelje u Zagrebu (1946–48). Godine 1948. izabran je za stalnoga predavača, a 1963. za redovitoga profesora na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu. Predavao je kolegij Ekonomika poduzeća na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (1965–69) i drugim fakultetima u Zagrebu. U više navrata držao je predavanja na Saveznoj tehničkoj visokoj školi u Zürichu (ETH Zürich, 1956–68), Visokoj tehničkoj školi u Grazu (TH Graz, 1959) i drugdje.

Baveći se znanstvenom organizacijom rada, napisao je skripta i udžbenike za tehničke, ekonomske i filozofske fakultete, ali i za stručnjake praktičare, u kojima je povezao tehniku, ekonomiku i psihofiziologiju. Obrađivao je teme o zaštiti radne snage i racionalizaciji rada. Objavio je knjige Za i protiv racionalizacije (1932), Znanstvena organizacija i njen razvoj (1956), Ekonomika i organizacija industrijskih poduzeća (1957), Uvod u ekonomiku, upravljanje i organizaciju poduzeća (1967).


Ostali podatci
Što pročitati?

60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1920–1980. Zagreb, 1980., str. 198–199.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: DOMAINKO, DRAGUTIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 473–474.

Domainko, Dragutin

Kemijski inženjer, ekonomist, autor prvih udžbenika i priručnika iz područja organizacije industrijskih poduzeća.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Domainko
Mjesto i datum rođenja
Delnice, 07. 03. 1899.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 01. 1978.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje