Objavljeno: .
Ažurirano: 20. listopada 2021.

Kemija u industriji, znanstveno-stručni časopis → Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI). Izlazi od 1952., a prethodio mu je bilten Pregled tehničke literature i dokumentacije iz 1951. koji danas izlazi kao prilog. Časopis je službeno glasilo HDKI-ja i → Hrvatskog kemijskog društva (sv. 4). Izlazi mjesečno u tiskanom i elektroničkom obliku, a donosi znanstvene i stručne radove iz područja kemije i kemijskog inženjerstva, prikaze i priopćenja iz prakse, mišljenja i komentare te priloge u raznim rubrikama na hrvatskom i engleskom jeziku. Časopis je indeksiran u međunarodnim bazama podataka, izlazi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH dostupan je od 2005.

Glavni urednici časopisa Kemija u industriji
Teodor Gjurić 1952.
Miroslav J. Pintar 1953–71.
Ivan Pernat 1971–72.
Vilim Slukan 1973–77.
Ivan Butula 1977–2001.
Danko Škare 2001–14.
Nenad Bolf od 2014.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Butula, D. Škare: Kemija u industriji – uloga, razvitak i perspektive. Kemija u industriji, 51(2002) 3, str. 123–126.

Mrežne poveznice

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Kemija u industriji

Kemija u industriji. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Kemija u industriji
Naslovnica prvoga broja, 1952.

Znanstveno-stručni časopis Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1952.
Povezane udruge

Kategorije i područja