Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2022.

Škare, Danko (Zagreb, 26. IV. 1939 – Zagreb, 22. III. 2019), kemijski inženjer, stručnjak za organsku sintezu i kemiju bojnih otrova.

Diplomirao je 1962. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1975. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu disertacijom Sinteze i kemija adamantanoidnih spojeva. Derivati adamantana, protoadamantana i bishomoadamantana (mentor → Z. Majerski). Usavršavao se na poslijedoktorskome studiju Sveučilišta Wisconsin u Madisonu, SAD (1977–78). Radio je u Sisku na Odjelu za naftu zagrebačkoga Tehnološkog fakulteta (1962–66), zatim na Tehničkoj vojnoj akademiji KoV u Zagrebu (1966–90), gdje je od 1986. bio redoviti profesor i voditelj Laboratorija za organsku kemiju. Od 1991. do 2004. radio je u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković. Bio je savjetnik Ministarstva obrane RH za atomsku, biološku i kemijsku obranu od 1991. te inspektor UN-ove Organizacije za monitoring, verifikaciju i kontrolu oružja za masovno uništavanje UNMOVIC u Iraku (2002–03). Bavio se sintetskom organskom kemijom, kemijom bojnih otrova i spektroskopijom. Bio je glavni urednik časopisa Priroda (1981–83), suradnik Hrvatskog općeg leksikona, Hrvatske enciklopedije i Tehničkoga leksikona LZ-a. Od 2000. do 2014. bio je glavni urednik časopisa Kemija u industriji. Dobitnik je Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (2006).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kaštelan-Macan: Dr. sc. Danko Škare. Kemija u industriji, 68(2019) 3–4, str. 166.

Škare, Danko

Kemijski inženjer, stručnjak za organsku sintezu i kemiju bojnih otrova.

Opći podatci
Ime
Danko
Prezime
Škare
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 26. 04. 1939.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 03. 2019.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija