Objavljeno: .
Ažurirano: 2. studenoga 2021.

Majerski, Zdenko (Daruvar, 5. IV. 1937 – Zagreb, 28. VIII. 1988), kemijski inženjer, stručnjak za sintetsku i fizikalno-organsku kemiju.

Diplomirao je 1963. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je doktorirao 1967. disertacijom Kompetitivne reakcije dvaju nukleofila s karbokationom kod solvoliza ciklopropilkarbinil i ciklobutil mezilata (mentori D. Sunko, S. Borčić); usavršavao se na Princetonskom sveučilištu (1968–70). Zaposlio se 1963. u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, od 1980. je znanstveni savjetnik. U Institutu je od 1975. bio voditelj Laboratorija za fizikalno-organsku kemiju (poslije Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju). Predavao je na Tehnološkome fakultetu i na poslijediplomskome studiju Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se sintetskom i fizikalno-organskom kemijom, a znanstvene rezultate zapažene u svijetu postigao je u kemiji adamantana i propelana. U kemijskoj znanstvenoj literaturi bio je jedan od najcitiranijih hrvatskih kemičara svojega doba. Dobio je Nagradu »Ruđer Bošković« (1984).


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Sunko: Zdenko Majerski 1937–1988. Croatica chemica acta 62(1989), str. C1–C8.

N. Trinajstić: Zdenko Majerski (1937–1988) – rani odlazak tihog čovjeka. Radovi LZMK, 3(1993), str. 115–121.

Majerski, Zdenko

Kemijski inženjer, stručnjak za sintetsku i fizikalno-organsku kemiju.

Opći podatci
Ime
Zdenko
Prezime
Majerski
Mjesto i datum rođenja
Daruvar, 05. 04. 1937.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 08. 1988.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Institut “Ruđer Bošković”
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija