Objavljeno: .
Ažurirano: 12. studenoga 2021.

Butula, Ivan (Zagreb, 3. VI. 1932 – Zagreb, 4. V. 2012), kemijski inženjer, stručnjak za sintetske metode za pripravu lijekova.

Diplomirao je kemiju 1958. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1963. u Institutu Max Planck u Heidelbergu. Kao tehničar u zagrebačkoj Plivi radio je 1949–54. Nakon odlaska u Njemačku bio je istraživač u poduzeću Rhein-Chemie u Mannheimu 1959–60., asistent u Institutu Max Planck u Heidelbergu 1961–65. te ponovno u Rhein-Chemie voditelj kemijskih istraživanja 1966–69. Vrativši se u Hrvatsku, bio je istraživač u Plivi 1970–73., a od 1974. radio je na → Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu, od 1979. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Farmaceutska kemija na dodiplomskom te Kemijsko-tehnološko istraživanje lijekova na poslijediplomskom studiju. Umirovljen je 1997.

Područja njegova stručnog i znanstvenog istraživanja bile su sintetske metode za pripravu lijekova, odn. heterogena kataliza, sinteza heterocikličkih spojeva, sinteza s benzotriazolom i sinteza biološko aktivnih spojeva. Autor je više od 30 patenata za pripravu sintetskih tuberkulostatika, psihostimulansa, vitamina i antiaterosklerotika. Bio je član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Hrvatskog kemijskog društva, a 1978–2000. urednik časopisa → Kemija u industriji.


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Zorc: U spomen. Prof. dr. sc. Ivan Butula, dipl. ing. Kemija u industriji, 61(2012) 7–8, str. 401–402.

Iz arhive LZMK-a

Lj. Grlić: BUTULA, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 541.

Butula, Ivan

Kemijski inženjer, stručnjak za sintetske metode za pripravu lijekova.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Butula
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 03. 06. 1932.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 04. 05. 2012.
Povezana poduzeća
Povezani časopisi