Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Žanetić, Ratimir (Blato na Korčuli, 27. XII. 1939 – Blato, 23. IX. 2018), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za kemijsko inženjerstvo.

Diplomirao je 1963. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1977. disertacijom Prijenos mase u miješalicama (mentor → M. Zglav). Nakon završetka studija radio je u tvornici Duga u Splitu. Od 1965. bio je zaposlen u Zavodu za kemijsko inženjerstvo Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu, kao redoviti profesor od 1988; umirovljen je 2009. Predavao je kolegije Mjerenje i vođenje procesa, Automatsko reguliranje procesa. Bio je prodekan (1981–83) i dekan Fakulteta (1991–95; 1999–2003), te predstojnik Zavoda za kemijsko inženjerstvo (2003–05). Znanstveno se bavio analizom i modificiranjem utjecaja operacije miješanja u jednofaznim i višefaznim sustavima kemijske industrije, utjecajima procesnih parametara na kinetiku heterogenih sustava u reaktorima s miješanjem i dr. Autor je udžbenika i skripta Mjerni pretvornici u procesnoj industriji (s R. Stipišićem, 2005), Vođenje procesa u proizvodnji (2006), Automatsko reguliranje procesa (2010). Član je HATZ-a od 1998.


Ostali podatci
Što pročitati?

Kemijsko-tehnološki fakultet 1960. – 2010. Split, 2010., str. 290–291.

N. Kuzmanić: Prof. dr. sc. Ratimir Žanetić. Kemija u industriji, 67(2018) 9–10, str. 457–458.

Žanetić, Ratimir
Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za kemijsko inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Ratimir
Prezime
Žanetić
Mjesto i datum rođenja
Blato na Korčuli, 27. 12. 1939.
Mjesto i datum smrti
Blato na Korčuli, 23. 09. 2018.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija