Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2021.

Jukić, Ante (Vukovar, 18. IV. 1971), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za polimere, goriva i maziva.

Diplomirao je 1997. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), gdje je doktorirao 2004. disertacijom Optimiranje procesa dobivanja i svojstava polimernih aditiva mazivih ulja (mentor → Z. Janović). Od 1998. radi u Zavodu za elektrokemiju te od 2001. u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju FKIT-a. Redoviti je profesor od 2013., a predaje kolegije Kemija prirodnih i sintetskih polimera, Petrokemija, Procesi prerade nafte, Naftna goriva i maziva, Naftno-petrokemijsko inženjerstvo, Obnovljivi izvori energije, Poduzetništvo temeljeno na inovacijama, Vodikova energija i ekonomija, Zaštita okoliša u petrokemijskoj proizvodnji, Zaštita okoliša u preradbi nafte, Održivi solarno-vodikovi sustavi i dr. Bio je predstojnik Zavoda za tehnologiju nafte i petrokemiju te je prodekan Fakulteta (od 2017). Bavi se optimiranjem procesa dobivanja biodizela, ispitivanjem i modeliranjem svojstava mineralnih motornih goriva i biogoriva, polimernih funkcionalnih i nanostrukturiranih materijala. Bio je predsjednik → Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (2016–20). Glavni je urednik časopisa → Goriva i maziva (od 2011). Član je suradnik HATZ-a (od 2017).

Jukić, Ante

Tehnološki inženjer, stručnjak za polimere, goriva i maziva.

Opći podatci
Ime
Ante
Prezime
Jukić
Mjesto i datum rođenja
Vukovar, 18. 04. 1971.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija