Objavljeno: .
Ažurirano: 12. ožujka 2024.

ABC tehnike, časopis namijenjen tehničkom odgoju i stvaralaštvu mladih, koji u deset brojeva godišnje izlazi od 1957., a izdaje ga → Hrvatska zajednica tehničke kulture.

Preteča časopisa bio je popularni jugoslavenski časopis za tehniku i tehničku kulturu u izdanju Elektrostrojarskoga saveza Hrvatske iz Zagreba, Elektrostrojarski ABC, koji je izlazio 1953–56. Entuzijasti i promicatelji znanosti i tehnike okupljeni oko toga časopisa, pokrenuli su sljedeće godine časopis ABC tehnike, koji je u dosadašnjih šest desetljeća izlaženja svojim člancima i prilozima pratio razvoj tehnike, od jednostavnoga modelarstva u početku do današnje robotike. Časopis prati i na stručan način popularizira postignuća iz svih područja tehnike i donosi upute za praktične zadatke, kojima mladi mogu razvijati psihomotoričke vještine i tehničku kulturu. Uz to, obrađuje i teme iz informatike kao nadgradnju programu nastave u osnovnoj i srednjoj školi. Časopis sadržava i upute o nastavnim cjelinama koje su uključene u program redovite i izborne nastave tehničke kulture i informatike prema Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (HNOS) i detaljne sadržaje za školska, gradska i županijska natjecanja te državno natjecanje. Uporabu ABC tehnike u hrvatskim školama odobrili su i preporučili Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2011 (1999), Zavod za školstvo (1993., 2006) i Agencija za odgoj i obrazovanje (2007).

Višestruko je nagrađivan, a časopisu je dodijeljena i prva Državna nagrada tehničke kulture »Faust Vrančić« (1992). Glavni urednici bili su Slavko Humek 1957−62., Božidar Javorović 1962., Ante Rodin 1963−64., Vjekoslav Bosnar 1965−92., Dubravko Malvić 1992−2008. te Zoran Kušan od 2008. U razdoblju 2014−16. časopis nije izlazio u tiskanom obliku, no po narudžbi je bio dostupan uvez godišnjeg izdanja.

ABC tehnike, zbog priloga u kojima se opisuje tehnička baština te predsjedavajućih izdavačkoga savjeta, Vojislava Vukotića, Stjepana Briškog, Milana Androića, Vladimira Škarice, Vladimira Galekovića, Đorđa Đurića, Zvonimira Jakobovića, Darka Maljkovića i Marina Hraste, koji su dali pečat sadržaju, časopis ima i širu kulturnu vrijednost.


Ostali podatci
Što pročitati?

Stvarali su ABC tehnike. ABC tehnike (jubilarni broj), 50(2006) 4/500, str. 3.

Mrežne poveznice

Hrvatska zajednica tehničke kulture, ABC tehnike

ABC tehnike
Časopis namijenjen tehničkom odgoju i stvaralaštvu mladih, koji u deset brojeva godišnje izlazi od 1957., a izdaje ga Hrvatska zajednica tehničke kulture.

Opći podatci
Početak izlaženja
1957.
Povezane udruge
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Kategorije i područja
Kategorija