Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko agronomsko društvo (HAD), savez hrvatskih područnih agronomskih društava i strukovnih udruženja agronoma. Slijedi tradiciju → Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga društva utemeljenoga 1841., a osnovano je 1924. u Zagrebu kao Udruženje agronoma (od 1931. Sekcija Udruženja Jugoslavenskih agronoma za Savsku banovinu, 1940–41. Hrvatsko agronomsko društvo); prvi je predsjednik bio Oton Frangeš. Nakon desetljeća nedjelovanja zbog ratnih i poslijeratnih prilika, 1950. pokrenuto je Društvo agronoma NR Hrvatske, koje je potom preimenovano u Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, a 1991. promijenilo je ime u današnje. HAD u suradnji sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu promiče i unapređuje poljoprivredne struke i znanost radi postizanja optimalnoga gospodarskog razvoja i očuvanja okoliša, organizira domaće i međunarodne znanstvene simpozije, skupove, interdisciplinarna savjetovanja i od 2008. redoviti međunarodni znanstveno-stručni skup iz oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadništva. Društvo je izravno ili posredno podupiralo izlaženje više znanstvenih i stručnih časopisa: → Gospodarski list pokrenut je 1842., od 1909. izlazi Gospodarska smotra (danas pod nazivom → Agriculturae Conspectus Scientificus), 1930. HAD pokreće → Agronomski glasnik, 1946. Stočarstvo, 1957. Krmiva, 1991. Sjemenarstvo, 1995. časopis Pomologia Croatica, a nakladnik je i stručnih knjiga, udžbenika i priručnika.

Predsjednici Hrvatskog agronomskog društva
Ivica Gaži 1991−97.
Drago Ćorić 1998−2006.
Mirko Gagro 2006−08.
Josip Haramija od 2008.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

F. Šatović: Jubilej Agronomskog glasnika. Agronomski glasnik, 50(1988) 6, str. 3–33.

Hrvatsko agronomsko društvo

Savez područnih agronomskih društava i strukovnih udruženja agronoma.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1924.
Prijašnji nazivi

Udruženje agronoma (1924)

Sekcija udruženja Jugoslavenskih Agronoma za Savsku banovinu (1931–40)

Hrvatsko agronomsko društvo (1940–41)

Društvo agronoma NR Hrvatske (1950)

Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara (do 1991)

Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje