Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2021.

Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, strukovno poljoprivredno i šumarsko društvo osnovano 1841. u Zagrebu. Utemeljili su ga Dragutin Rakovac, grof Laval Nugent, Nikola Zdenčaj i biskup Juraj Haulik koji mu je bio prvi predsjednik. Osnovano je radi obavljanja funkcije zemljoradničke komore, unapređivanja poljodjelstva, šumarstva i obrta putem predavanja, izdavanja knjiga i novina, osnivanja primjernih voćnjaka i rasadnika, priređivanja izložaba, dodjeljivanja nagrada, te kao savjetodavno tijelo državnim institucijama. Društvo je 1842. pokrenulo časopis → Gospodarski list. Osnivalo je podružnice u većim općinskim mjestima, 1845. osnovan je Gospodarski zavod na Ksaveru u Zagrebu za osposobljavanje u vrtlarstvu, voćarstvu, pčelarstvu i svilarstvu, 1853. pokrenulo je inicijativu za osnivanje gospodarske škole koja je ostvarena otvaranjem Kraljevskoga gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. Godine 1907. društvo se preustrojilo i konstituiralo pod imenom Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga. S njim su se 1922. sjedinile Zadruga hrvatskih vinogradara i Zadruga za proizvodnju sjemena. Godine 1921/22. društvo je kao većinski dioničar osnovalo trgovačka društva: Središnju privrednu i zadružnu banku d. d. Zagreb, Plug d. d. stalnu izložbu strojeva Zagreb, Ratar d. d. veletrgovinu gospodarskim potrepštinama i proizvodima Zagreb i Zrno d. d. zavod za racionalno sjemenarstvo Zagreb. Zajednički su predstavljali koncern Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva. Godine 1925. pokrenuta je likvidacija društva koja je dovršena 1929.

Gospodarski kalendar za prijestupnu godinu 1916.

Stranica iz Gospodarskog kalendara za prijestupnu godinu 1916.

Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kolar-Dimitrijević: Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga (1907. – 1925.). Povijesni prilozi, 11(1992) 11, str. 253–289.

Mrežne poveznice

Nacionalni arhivski informacijski sustav, Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo

Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo

Strukovno poljoprivredno i šumarsko društvo osnovano 1841. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1841.
Godina prestanka rada
1929.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje