Područje: poljoprivredna tehnika


agrokemija, znanstvena grana u polju poljoprivrede, koja obuhvaća poznavanje, razumijevanje i primjenu kemije u agronomiji (poljoprivredi).

Agrokemija proučava kruženje kemijskih i biokemijskih tvari te prirodne odnose i zakonitosti u sustavu…

Agronomski fakultet, visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, koja obuhvaća sveučilišne preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studijske programe u polju poljoprivrede (agronomije) znanstvenoga područja biotehničkih znanosti. Na fakultetu…

agrošumarstvo (šumsko poljodjelstvo), dinamičan i na ekologiji utemeljen sustav upravljanja prirodnim resursima s pomoću kojega se na poljoprivrednim gospodarstvima istodobno uzgajaju drvenaste kulture (drveće, grmlje), poljoprivredni usjevi i životinje. U…

Basioli, Josip (Sali na Dugom otoku, 11. I. 1913 – Zagreb, 28. XII. 1987), ribarski statističar i povjesničar ribarstva.

Završio je Brodarsku školu Ratne mornarice 1932.…

bilinogojstvo (ratarstvo), grana poljoprivrede i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem i proizvodnjom kulturnog bilja na oranicama, pašnjacima i livadama namijenjenoga prehrani ljudi i životinja te industrijskoj preradbi. Temeljna biološka…

biogoriva, obnovljivi izvor energije proizveden iz biljnog materijala i organskih ostataka. Rabi se kao zamjena za fosilno gorivo. Održiva proizvodnja i uporaba biogoriva pridonose smanjenju emisija stakleničkih plinova, većoj energetskoj…

Bučić, Grgur (Bucchich, Buccich, Buchich; Gregor, Gregorio) (Hvar, 7. XI. 1829 – Hvar, 11. I. 1911), prirodoslovac i arheolog amater, pionir umjetnoga uzgoja spužvi.

Studirao je…

Capek, Dragan (Zagreb, 10. X. 1905 – Zagreb, 16. V. 1992), agronom, stručnjak za poljoprivredne strojeve.

Diplomirao je 1927. na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (od 1929. Poljoprivredno-šumarski fakultet;…

Dellaitti, Ivan (Senj, XIX. st. – Senj, XX. st.), izumitelj uređaja za proizvodnju acetilenskoga plina i acetilenske svjetiljke.

Dellaitti je 1898. konstruirao i patentirao uređaj za proizvodnju acetilenskoga…

Dragić, Petar (Dračić, Dražić, Dragich; Peter) (Crikvenica, 17. VII. 1873 – San Pedro, 8. VI. 1931), ribar, pionir tunolova mrežama plivaricama.

Emigrirao je potkraj 1890-ih iz…

Dražić, Slavko (Bestovje kraj Samobora, 26. IX. 1912 – Zagreb, 5. X. 1982), agronom, stručnjak za vinarstvo i vinogradarstvo.

Diplomirao je 1938. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu u…