Objavljeno: .
Ažurirano: 22. ožujka 2022.

Cvjetković, Bogdan (Sarajevo, 23. XII. 1939), agronom, stručnjak za fitopatologiju.

Diplomirao je 1966. na Poljoprivrednom fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu, gdje je 1982. doktorirao disertacijom Neke vrste roda Phytopthora u nas s posebnim osvrtom na metode izolacije (mentor J. Kišpatić). Od 1966. bio je zaposlen u Institutu za zaštitu bilja u Zagrebu, kojega je nakon njegova pripajanja Fakultetu poljoprivrednih znanosti bio i direktor (1985–90). Na Fakultetu je izvodio nastavu uglavnom iz područja fitomedicine i fitopatologije te je bio predstojnik Zavoda za fitopatologiju (1991–2009), unutar kojega je osnovao Laboratorij za molekularnu dijagnostiku. Predavao je i na studiju Mediteranske poljoprivrede u Splitu, → Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, na Biotehniškom fakultetu u Ljubljani te Agronomskom fakultetu u Mostaru.

Provodio je službenu provjeru djelotvornosti i popratnih pojava fungicida, istraživao je i opisao, sam ili u suradnji, 44 uzročnika biljnih bolesti, obavljao predviđanje pojave bolesti radi smanjivanja primjene sredstava za zaštitu bilja. Kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva bio je uključen u zatiranje epidemijske bolesti smrdljive snijeti na pšenici (1996–98), te član komisije za praćenje i zaštitu jabuka, krušaka i drugih biljnih vrsta od karantenske bolesti Erwinia amylovora (1990–2000). Autor je udžbenika Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze (2010) te suradnik mnogobrojnih knjiga, priručnika i monografija poput Priručnika o karantenskim biljnim bolestima i štetnicima (1980), Zaštite povrća od štetnika, bolesti i korova (1987), Štetočinje povrća (2004), Virusi i fitoplazme vinove loze (2007), te Hrvatske enciklopedije i Hrvatskoga biografskog leksikona LZ-a. Bio je glavni urednik Glasila biljne zaštite (2007–17) i predsjednik Hrvatskoga društva biljne zaštite (2000–05). Dobitnik je državne Nagrade za znanost (2002), Nagrade za životno djelo (2011) i drugih priznanja. Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu je od 2014.

Cvjetković, Bogdan

Agronom, stručnjak za fitopatologiju.

Opći podatci
Ime
Bogdan
Prezime
Cvjetković
Mjesto i datum rođenja
Sarajevo (BiH), 23. 12. 1939.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje