Objavljeno: .
Ažurirano: 13. veljače 2023.

Veleučilište Marko Marulić u Kninu, visokoobrazovna ustanova, osnovana 2005. Na Veleučilištu studira oko 300 studenata, a zaposleno je 25 nastavnika.

Zgrada veleučilišta

Veleučilište je organizirano u tri odjela: Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, Prehrambena tehnologija i Poljoprivreda krša. Provodi preddiplomske stručne studije Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja, Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša te diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva. U sklopu Veleučilišta djeluje inovacijsko središte specijalizirano za istraživačke i inovacijske projekte koje služi za eksperimentalni rad studenata.

Studij Prehrambena tehnologija obrazuje studente za obavljanje stručnih poslova u prehrambenoj i srodnim industrijama, za samostalan rad u analitičkom laboratoriju i interpretaciju dobivenih podataka, za procjenjivanje kakvoće i sigurnosti hrane, interpretaciju glavnih obilježja pojedinih sirovina i sastojaka hrane te za upravljanje preradbom vlastitih prehrambenih proizvoda.

Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica

Studenti koji pohađaju studij Poljoprivreda kršaBiljna proizvodnja uče kako učinkovito upravljati poljoprivrednim gospodarstvom, odabrati kulture i sorte/hibride koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima, interpretirati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, melioracijske i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka, samostalno voditi tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje, upravljati nabavom repromaterijala, mehanizacijom i opremom, te se odgovorno odnositi prema prirodnom okolišu.

Studenti koji pohađaju studij Poljoprivreda kršaStočarstvo krša uče kako interpretirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve pri uzgoju domaćih životinja, u ribarstvu, pčelarstvu te proizvodnji proizvoda životinjskoga podrijetla, kako organizirati i samostalno upravljati tehnološkim procesima u životinjskoj proizvodnji te zakonitosti trgovine stočarskim proizvodima i opremom u stočarstvu.

Terenska nastava, sirana Gligora u Kolanu na Pagu

Ostali podatci
Veleučilište Marko Marulić u Kninu

Visokoobrazovna ustanova osnovana 2005. u Kninu koja izvodi preddiplomske stručne studije i specijalistički diplomski stručni studij.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Knin
Godina osnutka
2005.
Povezane osobe

Kategorije i područja