Kategorija: ustanove


Agronomski fakultet, visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, koja obuhvaća sveučilišne preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studijske programe u polju poljoprivrede (agronomije) znanstvenoga područja biotehničkih znanosti. Na fakultetu…

Brodarski institut, javna znanstvena ustanova za teorijska i eksperimentalna istraživanja, radove na razvoju brodograđevne industrije, brodarstvo i ratnu mornaricu, osnovana u Zagrebu 1948. kao Brodarski naučni institut. Danas je društvo…

Centralna uprava brodogradnje (CUB), institucija u sklopu Ministarstva obrane FNRJ, osnovana 1947. u Beogradu. U prvim poslijeratnim godinama upravljala je brodograđevnom djelatnošću zemlje, osposobljavanjem uništenih brodograđevnih kapaciteta i osposobljavanjem znanstvenih…

Fakultet prometnih znanosti (FPZ), visokoškolska i znanstvena ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu osnovana 1984. koja obuhvaća sveučilišne i stručne preddiplomske i diplomske studijske programe u području prometa, inteligentnih transportnih…

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu osnovana 1956. koja obuhvaća sveučilišne preddiplomske i diplomske studije strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva te poslijediplomski doktorski…

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu, koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenom polju farmacije (grane farmacije i medicinske biokemije). U Hrvatskoj predstavlja središte znanstvenog i stručnog razvoja…

Grafički fakultet, visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu, koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenom polju grafičke tehnologije (područje tehničkih znanosti). Baštini dugogodišnju tradiciju nastave te discipline u Hrvatskoj te…

Hidrografski zavod u Puli (Hydrographisches Amt der k. u. k. Kriegsmarine, Hidrografski zavod carske i kraljevske ratne mornarice), hidrografska ustanova austrougarske ratne mornarice osnovana 1869. u Puli.

Osnutak i djelovanje…

Hrvatski hidrografski institut, javna ustanova za obavljanje hidrografske djelatnosti od interesa za RH, koja od 1929. djeluje u Splitu. Nastavlja dugogodišnju tradiciju hidrografske djelatnosti na području Hrvatske.

Početci hidrografije u…

Hrvatski šumarski institut, javna ustanova za znanstvena, razvojna i visokostručna istraživanja iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja šumarstva, sa sjedištem u Jastrebarskom. Nastao je spajanjem više srodnih hrvatskih ustanova,…

Imunološki zavod, javna zdravstvena ustanova s vlastitom proizvodnjom imunoloških pripravaka, sa sjedištem u Zagrebu. Osim proizvodnje, ima i znanstvenoistraživačku, zdravstvenu i nastavnu djelatnost.

Sustavna proizvodnja cjepiva u Hrvatskoj (→ …

Institut za drvo, institucija za znanstveno i stručno unapređenje drvne industrije osnovana 1949. u Zagrebu pri Ministarstvu drvne industrije SFRJ kao Institut za drvno-industrijska istraživanja. Institut je prestao s radom…