Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2023.

Andročec, Vladimir (Varaždin, 4. II. 1946), brodograđevni inženjer, stručnjak za hidrodinamiku i vodogradnju.

Diplomirao je 1970., magistrirao 1976. te doktorirao 1986. disertacijom Dinamika Jadranskog mora kao element projektiranja fiksnih pomorskih objekata (mentor → J. Uršić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Bio je istraživač i voditelj hidrodinamičkih laboratorija u Brodarskom institutu u Zagrebu (1969−80). Od 1980. bio je zaposlen na Fakultetu građevinskih znanosti (→ Građevinski fakultet) u Zagrebu, gdje je od 1991. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Hidromehanika, Mehanika tekućina, Opća hidraulika, Modeliranje u hidrotehnici, Temeljna hidrotehnika. Bio je voditelj Hidrotehničkoga laboratorija (1991–2006) i pročelnik Katedre za temeljnu hidrotehniku (2006–13). Predavao je i na građevinskim fakultetima u Rijeci (1990–2007) i Osijeku (1988–2002) te na Geotehničkome fakultetu u Varaždinu (1991–2003). Istodobno je bio i glavni direktor zagrebačkoga Brodarskog instituta (1992–2000). Umirovljen je 2013.

Bavi se modeliranjem hidrotehničkih objekata i hidrodinamičkih procesa, hidrodinamikom brodova i plutajućih objekata, fizikalnim modeliranjem tečenja u otvorenim koritima i hidrauličkim strukturama, eksperimentalnim metodama u hidraulici. Od 2013. glavni je urednik časopisa Tehničke znanosti i godišnjaka Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ). Član je (od 1994) i predsjednik (od 2013) HATZ-a.

Andročec, Vladimir

Brodograđevni inženjer, stručnjak za hidrodinamiku i vodogradnju.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Andročec
Mjesto i datum rođenja
Varaždin, 04. 02. 1946.
Povezane ustanove
Brodarski institut,
Građevinski fakultet u Zagrebu

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje