Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Uršić, Josip (Varaždin, 31. V. 1923 – Zagreb, 24. XII. 1994), brodograđevni inženjer, stručnjak za teoriju i čvrstoću broda.

Diplomirao je 1951. na brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 1978. disertacijom Primjena metode grede na elastičnoj podlozi na proračun čvrstoće brodske konstrukcije, s naročitim osvrtom na nemonotone i prostorne sisteme (mentor → A. Vučetić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu.

Strojarsku i brodograđevnu praksu stekao je 1941–42. u Prvoj jugoslavenskoj tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskome Brodu (→ Đuro Đaković Grupa), 1953–54. u Brodoprojektu u Rijeci te 1955–56. u Brodogradilištu Split (→ Brodosplit), a u Istraživačkom odjelu klasifikacijskoga zavoda Det Norske Veritas u Oslu boravio je 1963−64. na specijalizaciji. Cijeli radni vijek proveo je na FSB-u, gdje se zaposlio kao laborant u Strojarskom laboratoriju 1949., a u zvanje redovitoga profesora izabran je 1979. Umirovljen je 1993. Bio je predstojnik Katedre za teoriju i čvrstoću broda (1959–61), Zavoda za brodogradnju (1973–75), te dekan Fakulteta (1970–72). Reorganizirao je nastavu iz kolegija Teorija broda i Čvrstoća broda, osnovao i opremio laboratorij za brodske konstrukcije te pokrenuo poslijediplomski studij brodogradnje (1965). Objavio je više udžbenika i priručnika za nastavu (Stabilitet broda I, II, 1962–64; Plovnost broda, 1966; Čvrstoća broda I, II, III, 1972–92) te surađivao u tehničkim i pomorskim izdanjima LZ-a. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1976) i Nagrade za životno djelo (1988).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 191–192.

Uršić, Josip

Brodograđevni inženjer, stručnjak za teoriju i čvrstoću broda.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Uršić
Mjesto i datum rođenja
Varaždin, 31. 05. 1923.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 24. 12. 1994.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje