Područje: poljoprivredna tehnika


Fantoni, Raimund (Virje, 7. X. 1880 – Zagreb, 23. IX. 1968), strojarski inženjer i pionir eksperimentalnih istraživanja iz područja mehanizacije.

Visoku tehničku školu završio je 1909.…

fitomedicina (biljno zdravstvo), znanstvena grana područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivrede, koja se bavi uzgojnim mjerama kojima se sprečavaju štete na uzgajanim biljkama, kako bi se ostvarili visoki i kvalitetni prinosi.…

Frangeš, Oto (Oton) (Mitrovica, Vojvodina, 5. IV. 1870 – Zagreb, 30. VII. 1945), agronom, stručnjak za agrarnu politiku.

Diplomirao je na Visokoj školi za kulturu tla…

gljivarstvo, skupljanje jestivih vrsta samoniklih gljiva za hranu i grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem gljiva za prehranu te tehnologijom njihove preradbe. Oslanja se na mikologiju, granu biologije koja se…

Gospodarski list, stručni časopis za poljoprivredu istoimenoga nakladnika iz Zagreba. Pokrenut je 1842. kao interno mjesečno glasilo → Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva i treći je takav časopis po starosti u…

Gračanin, Mihovil (Skelani, BiH, 11. V. 1901 – Zagreb, 27. 1. 1981), agronom, pedolog, fiziolog i fitoekolog.

Diplomirao je 1923. na Poljoprivrednom odjelu Visoke tehničke škole u Pragu. Godine 1922.…

Katić, Zvonko (Osijek, 11. III. 1927 — Zagreb, 24. III. 2007), strojarski inženjer, stručnjak za poljoprivrednu energetiku i bioenergetiku.

Diplomirao je 1956. na Strojarskom odjelu →…

Koudelka, Viktor (Vyškov, Češka, 24. VII. 1889 – Zagreb, 27. IV. 1946), agronom, stručnjak za tehnologije poljodjelske proizvodnje.

Studij je završio na Visokoj poljodjelskoj školi u…

Kralik, Gordana (Kneževo, 21. VIII. 1943), agronomkinja, stručnjakinja peradarske i svinjogojske proizvodnje.

Diplomirala je 1965. na stočarskom smjeru Visoke poljoprivredne škole u Osijeku (poslije Poljoprivredni fakultet; → …

Lorini, Petar (Sali na Dugom otoku, 30. IV. 1850 – Beograd, 17. VII. 1921), učitelj i stručnjak za ribarstvo.

Završio je učiteljsku školu u Dubrovniku. Radio…

Lovački vjesnik, stručno glasilo Hrvatskoga lovačkog saveza (HLS). Prvi hrvatski lovački časopis i jedan od prvih lovačkih časopisa u Europi. Prvi dvobroj časopisa objavljen je 1892. pod nazivom Viestnik Prvoga…

lovstvo, djelatnost koja obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači. U širem smislu, lovstvo ima znanstvenu (multidisciplinarna znanost iz područja agronomije, biologije, šumarstva i veterinarske medicine), obrazovnu, gospodarsku, turističku i…