Objavljeno: .
Ažurirano: 21. rujna 2021.

Frangeš, Oto (Oton) (Mitrovica, Vojvodina, 5. IV. 1870 – Zagreb, 30. VII. 1945), agronom, stručnjak za agrarnu politiku.

Diplomirao je na Visokoj školi za kulturu tla u Beču 1889., a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Leipzigu disertacijom Die Buša 1903. Bio je asistent na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima (od 1891; → Visoko gospodarsko učilište u Križevcima), povjerenik za gospodarstvo u Hrvatskoj (od 1893), profesor na Šumarskoj akademiji u Zagrebu (od 1898; od 1919. Gospodarsko-šumarski fakultet; → Agronomski fakultet), dvorski savjetnik (od 1911), predsjednik Odjela za privredu BiH (od 1914) te predstojnik Odjela za gospodarstvo BiH u Beču pri Ministarstvu zajedničkih financija (od 1917). Nakon sloma Austro-Ugarske Monarhije u Zagrebu je djelovao kao ravnatelj → Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva (1919–21), profesor Gospodarsko-šumarskoga fakulteta (od 1921) te u Beogradu kao ministar u Ministarstvu poljoprivrede (1929–31). Kao gostujući profesor predavao je na Visokoj školi za kulturu tla u Beču (1907) te na sveučilištima u Krakovu i Leipzigu (1908). Bio je predsjednik sekcije za poljodjelstvo Prve međunarodne konferencije u Ženevi 1927. i glavni referent na međunarodnim kongresima u Rimu 1927. i Pragu 1931. Za svoga rada u zemaljskim vladama u Zagrebu i Sarajevu, a posebice dok je bio ministar u Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu, pridonio je sređivanju zakonodavstva u gospodarstvu i poljodjelstvu. Radove je objavljivao na više jezika u mnogobrojnim znanstvenim i stručnim časopisima te zbornicima znanstvenih skupova, surađivao je i u izvješćima o radu Zemaljske gospodarske uprave Kraljevine Hrvatske i Slavonije (1900., 1906–08., 1919–21). Bio je glavni urednik → Gospodarskoga lista (1919–20). Na Sveučilištu u Heidelbergu promoviran je 1936. za doktora rerum politicarum honoris causa zbog uzdizanja seljaštva i poticanja gospodarskih veza između srednje i jugoistočne Europe.


Ostali podatci
Što pročitati?

Dr. Oto Frangeš. Povodom njegove sedamdesete godine života i pedesetogodišnjice literarnog rada. Agronomski glasnik, 11(1940) 6, str. 161–163.

Iz arhive LZMK-a

I. Miljković: FRANGEŠ, OTO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 365.

Frangeš, Oto

Agronom, stručnjak za agrarnu politiku.

Opći podatci
Ime
Oto (Oton)
Prezime
Frangeš
Mjesto i datum rođenja
Mitrovica (Vojvodina), 05. 04. 1870.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 30. 07. 1945.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje