Objavljeno: .
Ažurirano: 1. lipnja 2022.

Gospodarski list, stručni časopis za poljoprivredu istoimenoga nakladnika iz Zagreba. Pokrenut je 1842. kao interno mjesečno glasilo → Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva i treći je takav časopis po starosti u Europi. Prvih šest brojeva izlazilo je bez odobrenja vlasti, pa listovi nisu sadržavali naslov, oznake odgovornog urednika, izdavača, mjesta izdavanja, tiskare, broja i godišta. Od 7. broja 1842. izlazi kao List mesečni Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva, od 1850. kao List Družtva gospodarskoga hervatsko-slavonskoga, od 1853. kao Gospodarske novine, a od 1855., kao Gospodarski list (Nova poljoprivreda 1949–51). List je promicao i čuvao seoske običaje te njegovao kulturu i jezik. Mijenjao je izdavače, izlazio neredovito, objavljujući tekstove iz područja poljoprivredne proizvodnje, života stanovništva te vijesti o tloznanstvenim, agronomskim, botaničkim i zoološkim temama vezanima uz zemljoradnju i gospodarstvo. Danas izlazi polumjesečno u tiskanom i elektroničkom obliku donoseći najnovije znanstvene i praktične informacije iz svih područja poljoprivredne djelatnosti, ekonomskih znanosti, savjete o prehrani i zdravlju, te srodnih područja. Privatiziran je 1993. i danas djeluje kao dioničko društvo. Godine 2011. pokrenuo je specijalizirani Gospodarski oglasnik, producirao je deset polusatnih televizijskih emisija Dodir prirode (2013), u razdoblju 2015–16. organizirao je stručne seminare Hrvatsko povrće te 2014. bio inicijator i osnivač Društva agrarnih novinara Hrvatske.

Glavni urednici časopisa Gospodarski list
Dragutin Rakovac 1842–53.
Nikola Faller 1853–55.
Aleksa Praunsperger 1855.
Ljudevit Vukotinović Farkaš 1855–57.
Mirko Bogović 1857–58.
Josip Čačković Vrhovinski 1858.
Bogoslav Šulek 1858–65.
Dragutin Lambl 1866–67.
Petar Zoričić 1867–74.
Gustav Vichodil 1875–78.
Fran Kuralt 1875–1905.
Milan Krištof 1905–09., 1924–27.
Franjo Poljak 1910–19.
Oto Frangeš 1919–20.
Gjuro Kopač 1921–24.
Albert Ogrizek 1927–30., 1932–41.
Alojz Tavčar 1930–32.
Pavao Kvakan 1941.
Slavoljub Dubić 1941–45.
Željko Gumhalter 1945–46.
Ante Petričić 1946–47.
Ivan Kovandžić 1947.
Franjo Gosan 1947–48.
Đuro Podkonjak 1948–50.
Drago Vodopija 1951–58., 1964–80.
Josip Mimica 1959–64.
Marijan Strbašić 1980–93.
Branko Horvat 1993–2010., 2011–15.
Nada Ćuk 2010–11.
Goran Beinrauch od 2015.

Naslovnica časopisa List mesečni Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva, 1842.

Ostali podatci
Što pročitati?

G. Beinrauch: 175 godina Gospodarskog lista. Gospodarski list, (2017) 23–24, str. 4–5.

Mrežne poveznice
Gospodarski list
Naslovnica časopisa, 2020.

Stručni časopis za poljoprivredu istoimenoga nakladnika iz Zagreba.

Opći podatci
Povezane osobe

Kategorije i područja