Uže područje: poljoprivreda općenito


bilinogojstvo (ratarstvo), grana poljoprivrede i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem i proizvodnjom kulturnog bilja na oranicama, pašnjacima i livadama namijenjenoga prehrani ljudi i životinja te industrijskoj preradbi. Temeljna biološka…

Lorini, Petar (Sali na Dugom otoku, 30. IV. 1850 – Beograd, 17. VII. 1921), učitelj i stručnjak za ribarstvo.

Završio je učiteljsku školu u Dubrovniku. Radio…

ribarstvo, gospodarska grana primarnoga sektora i znanstvena grana područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivrede (agronomije) koja obuhvaća uzgoj riba i morskih organizama, njihov lov i preradbu te trgovinu njihovim proizvodima. Ribolov,…

Skomerža, braća Ivan (Crikvenica, 22. IX. 1864 – Crikvenica, 9. VII. 1953), Josip (Crikvenica, 23. I. 1883 – Crikvenica, 22. II. 1969)…