Objavljeno: .
Ažurirano: 12. srpnja 2022.

Tomić, Franjo (Frane) (Siverić, 2. III. 1936), agronom, stručnjak za melioraciju tla, odvodnju i navodnjavanje.

Diplomirao je 1961. na Poljoprivrednome fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu, a doktorirao 1972. disertacijom Vodni režim tla i njegov utjecaj na uzgoj karanfila u zatvorenom prostoru na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Nakon završetka studija kratko je radio u Poljoprivrednom kombinatu Petrovo polje u Drnišu, a 1962. zaposlio se na zagrebačkom fakultetu, gdje je od 1983. bio redoviti profesor. Bio je dugogodišnji predstojnik Zavoda za melioracije, predsjednik Predsjedništva fakultetskog Instituta za agroekologiju (1984–86), te prodekan (1978–81) i dekan Fakulteta (u tri mandata; 1981–97).

Znanstveno se bavio melioracijom tla, odvodnjom i navodnjavanjem, na čemu su se temeljili kolegiji koje je predavao. Izradio je mnoge projekte vezane uz odvodnju i navodnjavanje u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Venezueli. Autor je više od 180 znanstvenih radova te knjiga i udžbenika Agrobiotopi mediteranskog područja i optimalizacija stanišnih uvjeta za vrtlarstvo (s V. Mihalićem i A. Butorcem, 1978), Navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta (sa Z. Kosom i D. Gerešom, 1985), Navodnjavanje (1985), Reguliranje suvišnih voda (s D. Petošićem, 2011). Bio je predsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje (1989–95). Od 2010. redoviti je član HAZU-a, unutar kojega je djelovao kao predsjednik Znanstvenoga vijeća za zaštitu prirode (2011–15) i kao voditelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko-križevačkoj županiji (od 2013). Predsjednik je → Akademije poljoprivrednih znanosti od njezina osnutka 2017. Dobitnik je odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti (1997) i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu (1997) te državne Nagrade za životno djelo (2003). Od 2006. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Sveučilište u Zagrebu. Agronomski fakultet 1919–2019. Zagreb, 2019., str. 86.

Mrežne poveznice

Osobna stranica Franje Tomića. HAZU

Tomić, Franjo

Agronom, stručnjak za melioraciju tla, odvodnju i navodnjavanje.

Opći podatci
Ime
Franjo (Frane)
Prezime
Tomić
Mjesto i datum rođenja
Siverić, 02. 03. 1936.
Povezane ustanove
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje