Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva, udruga lovaca i stručnjaka iz područja lovstva, ribarstva, kinologije, streljaštva, zaštite okoliša i prirode. Osnovano je 1881. u Zagrebu kao Družtvo za obranu lova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji. Prvi predsjednik bio mu je grof Ladislav Pejačević, a prvi tajnik Josip Fon.

Odobrena i potpisana Pravila družtva za obranu lova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, sa sielom u Zagrebu…, zadnja stranica, 22. 12. 1881.

Nakon kraće stanke u radu, društvo je obnovljeno 1891. pod imenom Prvo obće hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva (predsjednik Đuro Jelačić mlađi; tajnik → Fran Žaver Kesterčanek), a današnji naziv nosi od 1919. Cilj je Društva u početku bila zaštita lova na području Hrvatske i Slavonije te razvoj lovstva i lovačkoga gospodarenja, no tijekom vremena usredotočilo se i na razvoj opće kulture lovstva i ribarstva te zaštitu divljači i faune. Sudjelovalo je u izradbi Zakona o lovstvu (1883), utemeljenju lovne kinologije (1896), a uvelo je i fakultativno polaganje lovačkih ispita (1934; od 1951. u suradnji s Lovačkim savezom Hrvatske održava Tečaj za lovce). U Zagrebu je organiziralo prvu nacionalnu lovačku izložbu (1899) i prvu izložbu čistokrvnih pasa (1906), osnovalo je streljački klub i sekciju lovnoga streljaštva Društva (1913). Poticalo je osnivanje udruženja lovaca i njihovih saveza (od 1925) te aktivno sudjelovalo u radu Međunarodnoga savjeta za lovstvo. Publicistička djelatnost Društva odnosila se na objavljivanje prvoga stručnog mjesečnika na hrvatskom jeziku Viestnika Prvoga občega hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva (1892., danas → Lovački vjesnik) te poticanje na pisanje prve stručne literature iz područja lovstva na hrvatskom jeziku koju je Društvo potom objavljivalo (Lovstvo F. Ž. Kesterčaneka 1896. i Hrvatski lovodjija Josipa Ettingera 1897). Iz Tečaja za lovce nastao je udžbenik Uvod u lovstvo (1975) koji je i danas najvažnija literatura pri polaganju lovačkih ispita. Društvo danas ima oko 700 članova, a predsjednik mu je Ognjen Krajačić.

Nacionalna lovačka izložba; izložba trofeja, 1899.

Ostali podatci
Što pročitati?

F. Grospić: Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 125. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj. Šumarski list, 131(2007) 1–2, str. 82–83.

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva
Značka iz 1890-ih, privatna zbirka Antuna Džaje

Udruga lovaca i stručnjaka iz područja lovstva, ribarstva, kinologije, streljaštva, zaštite okoliša i prirode.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1881.
Prijašnji nazivi

Društvo za obranu lova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1881-91)

Prvo opće hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva (1891-97)

Opće hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva (1897-1919)

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstvo (od 1919)

Povezani časopisi

Kategorije i područja