Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kesterčanek, Fran Žaver (Franjo Xaver) (Zagreb, 14. IX. 1856 – Zagreb, 21. VIII. 1915), šumarski stručnjak, jedan od utemeljitelja šumarskoga visokog školstva u nas.

Studirao je na Šumarskoj akademiji u Mariabrunu i Visokoj školi za kulturu tla u Beču, gdje je diplomirao 1877. Nakon studija radio je u Zagrebu kao katastralni procjenitelj za kotare Križevci, Đurđevac, Bjelovar i Koprivnica. Od 1878. bio je zaposlen na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima (→ Visoko gospodarsko učilište u Križevcima), gdje je na Šumarskom odjelu predavao kolegije Uporaba šuma, Sađenje i uzgoj šuma, Šumarska uprava, Tehnologija drva, Dendrometrija, Računanje vrijednosti šuma, Povijest i literatura šumarstva, a za slušatelje gospodarskog smjera Opće šumarstvo. U razdoblju 1883–93. radio je kao županijski nadšumar u Zagrebu i Varaždinu, nakon čega se vratio za profesora u Križevce te potom nakratko radio u Šumarskom odsjeku Zemaljske vlade u Zagrebu (1899). Zauzimao se za preseljenje križevačkog učilišta u Zagreb i podizanje razine školovanja na visokoškolsku. Njegov je naum konačno ostvaren osnutkom Šumarske akademije pri Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu 1898., kao preteče današnjega → Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Na toj je akademiji 1900. imenovan profesorom te je do kraja života predavao kolegije Uzgajanje šuma, Čuvanje šuma i lovstvo, Šumarska mehanička tehnologija, Uporaba šuma te Šumarska politika. Uredio je bogatu zbirku učila u Kabinetu za šumsko-proizvodne struke kojega je bio predstojnik do 1915., nastojao je urediti arboretum i šumsko-pokusni vrt u Božjakovini te je organizirao i vodio stručne ekskurzije.

Njegov znanstveni rad zadire u sve grane šumarske struke. Napisao je prve strukovne udžbenike, npr. Dendrometrija (1881), Osnov nauke računanja vrijednosti šuma (po G. Heyeru, 1882), Lovstvo (1896). Bio je urednik Šumarskoga lista (1880–86. i 1905–08), ravnatelj Šumarskoga muzeja, tajnik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva (→ Hrvatsko šumarsko društvo), organizator šumarskih izložaba (Budimpešta 1884. i 1896., Beč 1889., Zagreb 1891). Osnivač je → Hrvatskoga društva za gajenje lova i ribolova (1891) i urednik njegova glasila Viestnik Prvoga obćega hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva (1892–1910). U auli i na zapadnome pročelju Hrvatskoga šumarskoga doma te u predvorju Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu postavljena su 1936. i 1960. njegova poprsja, radovi Emila Bohutinskoga.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Skoko: 150 obljetnica rođenja Frana Žavera Kesterčaneka (1856–2006). Šumarski list, 131(2007) 1–2, str. 79–81.

A. Frković: Fran Žaver Kesterčanek – velikan hrvatskog šumarstva i lovstva (1856. – 1915.). Šumarski list, 139(2015) 9–10, str. 479–482.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo, Fran Žaver Kesterčanek

Iz arhive LZMK-a

B. Prpić, J. Šikić: KESTERČANEK, FRAN ŽAVER. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 281-282.

Kesterčanek, Fran Žaver

Šumarski stručnjak, jedan od osnivača šumarskog visokog školstva u nas.

Opći podatci
Ime
Fran Žaver (Franjo Xaver)
Prezime
Kesterčanek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 14. 09. 1856.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 21. 08. 1915.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje