Objavljeno: .
Ažurirano: 14. siječnja 2021.

Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina. Osnovano je 1846. u Zagrebu kao Šumarski odsjek → Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva, te je po duljini postojanja treće takvo udruženje u Europi. Tijekom povijesti više je puta mijenjalo nazive i od 1991. djeluje pod današnjim imenom.

Društvo je bilo pokretač rada → Gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcima 1860. te izgradnje zgrade Hrvatskoga šumarskoga doma 1898 (u današnjoj Vukotinovićevoj ulici 2 u Zagrebu), u kojem su uz društvo bili smješteni Šumarska akademija i Šumarski muzej, u osnivanju kojih je također sudjelovalo. Potaknulo je i osnivanje → Akademije šumarskih znanosti 1996. te → Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 2006.

Danas društvo djeluje putem ogranaka u 19 gradova i šest sekcija (Pro Silva Croatia, Hrvatska udruga za biomasu, Ekološka sekcija, Sekcija za zaštitu šuma, Sekcija za urbano šumarstvo, Sekcija za kulturu, sport i rekreaciju). Okuplja šumarske stručnjake i znanstvenike s ciljem razvijanja, afirmiranja i očuvanja hrvatskog šumarstva, promicanja, unapređenja i zaštite interesa struke i članstva te promicanja inženjerskog i tehničarskog poziva. Organizira znanstvene i stručne skupove, predavanja, stručne ekskurzije, izložbe, izradbu projekata, ekspertiza, mišljenja iz područja šumarstva i lovstva. Od 1877. društvo izdaje → Šumarski list, koji neprekinuto izlazi do danas. Na mrežnim stranicama društva dostupno je više od 4000 naslova iz knjižnice HŠD-a kao i biografije i bibliografije oko 14 000 osoba značajnih za hrvatsko šumarstvo.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Anić: Dvjesto pedeset godina hrvatskog šumarstva. Hrvatska revija 16(2016) 1, str. 35–39.

Mrežne poveznice
Hrvatsko šumarsko društvo

Strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina osnovana u Zagrebu 1846.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1846.
Prijašnji nazivi

Odsek za šumarstvo Družtva gospodarskoga za Hervatsku i Slavoniu (1846-51)

Družtvo šumarsko za Hrvatsku i Slavoniu (1851-76)

Hrvatsko - slavonsko šumarsko društvo (1876-1919)

Hrvatsko šumarsko društvo (1919-21., 1939-45., 1991-)

Jugoslavensko šumarsko udruženje (1922-39)

Šumarska sekcija inžinjera i tehničara FNRJ (1945-46)

Šumarska sekcija Društva inžinjera i tehničara Hrvatske (1947-48)

Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inžinjera i tehničara (1949-50)

Šumarsko društvo NR Hrvatske (1950-60)

Savez šumarskih društava NR Hrvatske (1961-65)

Savez inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1966-90)

Povezane osobe
Anić, Milan,
Benić, Roko,
Kesterčanek, Fran Žaver,
Nenadić, Đuro,
Potočić, Zvonimir,
Prpić, Branimir,
Šporer, Franjo Ferdinand
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje