Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina. Osnovano je 1846. u Zagrebu kao Šumarski odsjek → Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva, te je po duljini postojanja treće takvo udruženje u Europi. Tijekom povijesti više je puta mijenjalo nazive i od 1991. djeluje pod današnjim imenom.

Društvo je bilo pokretač rada → Gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcima 1860. te izgradnje zgrade Hrvatskoga šumarskoga doma 1898 (u današnjoj Vukotinovićevoj ulici 2 u Zagrebu), u kojem su uz društvo bili smješteni Šumarska akademija i Šumarski muzej, u osnivanju kojih je također sudjelovalo. Potaknulo je i osnivanje → Akademije šumarskih znanosti 1996. te → Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 2006.

Danas društvo djeluje putem ogranaka u 19 gradova i šest sekcija (Pro Silva Croatia, Hrvatska udruga za biomasu, Ekološka sekcija, Sekcija za zaštitu šuma, Sekcija za urbano šumarstvo, Sekcija za kulturu, sport i rekreaciju). Okuplja šumarske stručnjake i znanstvenike s ciljem razvijanja, afirmiranja i očuvanja hrvatskog šumarstva, promicanja, unapređenja i zaštite interesa struke i članstva te promicanja inženjerskog i tehničarskog poziva. Organizira znanstvene i stručne skupove, predavanja, stručne ekskurzije, izložbe, izradbu projekata, ekspertiza, mišljenja iz područja šumarstva i lovstva. Od 1877. društvo izdaje → Šumarski list, koji neprekinuto izlazi do danas. Na mrežnim stranicama društva dostupno je više od 4000 naslova iz knjižnice HŠD-a kao i biografije i bibliografije oko 14 000 osoba značajnih za hrvatsko šumarstvo.

Kao predsjednici društva istaknuli su se Antun Tomić, Dragutin Kos, Mijo Vrbanić, Koloman Mikšić, Milan Durst, Ferdo Zikmundovsky, Marko Bombelles, Marko Pejačević, Bogoslav Kosović, Milan Turković, Gjoka Jovanovič, Josip Lenarčić, Vilim Cmelik, Miloš Cirković, Milan Lenarčić, Josip Balen, Dragoljub Petrović, Milan Lenarčić, Ante Abramović, → Đuro Nenadić, → Milan Anić, Josip Radošević, Stjepan Šurić, Matej Butković, Vlado Supek, Ante Lovrić, Nikola Šepić, Matej Butković, → Milan Androić, → Zvonimir Potočić, Vid Fašaić, Ante Mudrovčić, Stanko Tomaševski, → Branimir Prpić, Slavko Horvatinović, Nikola Komlenović, Adam Pavlović, → Slavko Matić, Petar Jurjević i danas aktualni predsjednik Oliver Vlainić.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Anić: Dvjesto pedeset godina hrvatskog šumarstva. Hrvatska revija, 16(2016) 1, str. 35–39.

Mrežne poveznice
Hrvatsko šumarsko društvo

Strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina osnovana u Zagrebu 1846.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1846.
Prijašnji nazivi

Odsek za šumarstvo Družtva gospodarskoga za Hervatsku i Slavoniu (1846-51)

Družtvo šumarsko za Hrvatsku i Slavoniu (1851-76)

Hrvatsko - slavonsko šumarsko društvo (1876-1919)

Hrvatsko šumarsko društvo (1919-21., 1939-45., 1991-)

Jugoslavensko šumarsko udruženje (1922-39)

Šumarska sekcija inžinjera i tehničara FNRJ (1945-46)

Šumarska sekcija Društva inžinjera i tehničara Hrvatske (1947-48)

Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inžinjera i tehničara (1949-50)

Šumarsko društvo NR Hrvatske (1950-60)

Savez šumarskih društava NR Hrvatske (1961-65)

Savez inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1966-90)

Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje