Objavljeno: .
Ažurirano: 9. lipnja 2022.

Nenadić, Đuro (Rudopolje, 24. IV. 1876 – Zagreb, 16. VII. 1966), stručnjak za uređivanje šuma.

Diplomirao je 1901. na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, a doktorirao na Ludwig-Maximilianovu sveučilištu u Münchenu 1907., obranivši disertaciju o rentabilnosti gospodarenja u hrastovim šumama visokog i niskog uzgojnog oblika u Hrvatskoj i Slavoniji (Über die Rentabilität der Eichen Hoch- und Niederwaldwirtschaft in Kroatien und Slawonien). Nakon završetka studija radio je kao šumarski vježbenik Petrovaradinske imovne općine u Srijemskoj Mitrovici te od 1902. na Šumarskom odsjeku Zemaljske vlade u Zagrebu. Od 1910. radio je na Šumarskoj akademiji pri Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1912. bio profesor i predavao kolegije Uređivanje šuma, Računanje vrijednosti šuma, Povijest šumarstva, Uprava šuma, Šumarska politika, Dendrometrija i Trgovina drvom. Bio je predstojnik Kabineta za šumskouređajnu skupinu predmeta (1911–19) te pročelnik Akademije (1913–14., 1916–17). S → Andrijom Petračićem bio je suosnivač Gospodarsko-šumarskoga fakulteta 1919 (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je predavao kolegije Uređivanje šuma i Računanje vrijednosti šuma sa šumskom statistikom. Osnovao je fakultetski Zavod za uređivanje šuma i bio njegov predstojnik, dekan fakulteta (1927–28) te rektor zagrebačkog Sveučilišta (1922–23). Umirovljen je 1946. Bio je pomoćnik ministra šuma i ruda u Beogradu 1921. te predsjednik → Hrvatskog šumarskog društva od 1945. Među ostalim, autor je knjiga Računanje vrijednosti šuma i šumska statistika (1922) te Uređivanje šuma (1929). Bio je suradnik Šumarske enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Klepac: Sjećanje na prof. dr. Đuru Nenadića. Šumarski list, 111(1987) 10–12, str. 669–673.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Nenadić, Đuro

Nenadić, Đuro

Stručnjak za uređivanje šuma.

Opći podatci
Ime
Đuro
Prezime
Nenadić
Mjesto i datum rođenja
Rudopolje kraj Vrhovina, 24. 04. 1876.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 07. 1966.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje