Autor: I. Anić
Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2021.

Akademija šumarskih znanosti (AŠZ), udruga znanstvenika šumarskih i srodnih znanosti osnovana na poticaj → Hrvatskoga šumarskog društva 1996. u Zagrebu. Ciljevi su udruge poticanje i promicanje znanstvenoga rada u šumarstvu, povezivanje znanstvenika različitih šumarskih znanosti i primjena znanstvenih postignuća u praksi, a ostvaruju se u području obrazovanja, znanosti i istraživanja. Akademija djeluje putem Odsjeka za uzgajanje šuma, Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku, Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo te Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu drva. AŠZ samostalno i u suradnji organizira znanstvena savjetovanja, seminare, domaće i međunarodne stručne skupove i konferencije, objavljuje radove svojih članova, daje mišljenja i predlaže mjere za razvoj i unapređenje šumarstva i preradbe drva. Izdavač je znanstvenih knjiga iz područja svoje djelatnosti, kao npr. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj (2001), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj (2003), Poplavne šume u Hrvatskoj (2005), Šume hrvatskog Sredozemlja (2011). Članstvo akademije dijeli se na redovite, izvanredne i počasne članove, članove savjetnike i članove suradnike.

Predsjednici Akademije šumarskih znanosti
Slavko Matić 1996−2014.
Igor Anić od 2014.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Prpić: Akademija šumarskih znanosti u Zagrebu. Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998., III. Zagreb, 1998, str. 330–332.

Akademija šumarskih znanosti

Udruga znanstvenika šumarskih i srodnih znanosti osnovana 1996. u Zagrebu.


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje