Autor: I. Anić
Objavljeno: .
Ažurirano: 22. siječnja 2021.

Akademija šumarskih znanosti (AŠZ), udruga znanstvenika šumarskih i srodnih znanosti osnovana na poticaj → Hrvatskoga šumarskog društva 1996. u Zagrebu. Sjedište joj je u Hrvatskom šumarskom domu na Trgu Mažuranića 11. Ciljevi udruge jesu poticanje i promicanje znanstvenoga rada u šumarstvu, povezivanje znanstvenika različitih šumarskih znanosti i primjena znanstvenih postignuća u praksi, a ostvaruju se u području obrazovanja, znanosti i istraživanja. Akademija djeluje putem Odsjeka za uzgajanje šuma, Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku, Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo te Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu drva. AŠZ samostalno i u suradnji organizira znanstvena savjetovanja, seminare, domaće i međunarodne stručne skupove i konferencije, objavljuje radove svojih članova, daje mišljenja i predlaže mjere za razvoj i unapređenje šumarstva i preradbe drva. Izdavač je znanstvenih knjiga iz područja svoje djelatnosti, kao npr. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj (2001), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj (2003), Poplavne šume u Hrvatskoj (2005), Šume hrvatskog Sredozemlja (2011). Članstvo akademije dijeli se na redovite, izvanredne i počasne članove, članove savjetnike i članove suradnike.

Predsjednici Akademije šumarskih znanosti
Slavko Matić 1996−2014.
Igor Anić od 2014.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Prpić: Akademija šumarskih znanosti u Zagrebu. Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898-1998., III. Zagreb, 1998, str. 330–332.

Akademija šumarskih znanosti

Udruga znanstvenika šumarskih i srodnih znanosti osnovana 1996. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1996.
Povezane osobe
Anić, Igor,
Beljo Lučić, Ružica,
Brežnjak, Marijan,
Figurić, Mladen Stjepan,
Franjić, Jozo,
Grbac, Ivica,
Jambreković, Vladimir,
Klepac, Dušan,
Ljuljka, Boris,
Matić, Slavko,
Oršanić, Milan,
Pentek, Tibor,
Prpić, Branimir,
Sabadi, Rudolf,
Sever, Stanislav,
Trinajstić, Ivo,
Vidaković, Mirko,
Vukelić, Joso

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje