Autor: S. Zec
Objavljeno: .
Ažurirano: 7. listopada 2021.

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT), neprofitna strukovna organizacija osnovana 2006. u Zagrebu. Komora vodi imenik ovlaštenih inženjera, provodi stručne ispite, daje, obnavlja i oduzima licence izvođačima radova. Također organizira stručno usavršavanje članova, daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije te zastupa interese svojih članova. Sukladno Zakonu o šumama, Komora provodi stručni nadzor nad radom ovlaštenih inženjera te postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Potkraj 2020. Komora je imala oko 1300 članova, ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Predsjednici Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Damir Felak 2006−16.
Tomislav Poršinsky 2016−18.
Silvija Zec od 2018.

 


Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Strukovna udruga inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
2006.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje