Autor: S. Zec
Objavljeno:
Ažurirano: 5. listopada 2020

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT), strukovna udruga osnovana 2006. u Zagrebu na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, → Hrvatskoga šumarskog društva, → Šumarskoga fakulteta, → Šumarskoga instituta i → Hrvatskih šuma. Komora vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije, koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, hortikulture, lovstva i drvne tehnologije. Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposredno u strukovnim razredima (Razred inženjera šumarstva, Razred inženjera drvne tehnologije). Regionalno organiziranim predavanjima se stručno osposobljavaju članovi Komore, provode se stručni ispiti po stručnim smjerovima te izdaju, obnavljaju i oduzimaju licence pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva i drvne tehnologije. HKIŠDT je suorganizator više znanstvenih i stručnih savjetovanja, potpomaže izdavanje knjiga, udžbenika i priručnika, sudjelovao je u izradbi više zakonskih i podzakonskih akata, te Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.−2020., a od 2013. suizdavač je časopisa → Croatian Journal of Forest Engineering. Krajem 2019. Komora je imala oko 1300 članova.

Predsjednici Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Damir Felak 2006−16.
Tomislav Poršinsky 2016−18.
Silvija Zec od 2018.

 


Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Strukovna udruga inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
2006.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Hrvatski šumarski institut,
Šumarski fakultet u Zagrebu
Povezana poduzeća
Hrvatske šume d. o. o.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje