Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2022.

Potočić, Zvonimir (Fuka kraj Vrbovca, 20. I. 1912 – Zagreb, 31. XII. 1999), šumarski inženjer, stručnjak za ekonomiku šumarstva i drvne industrije.

Diplomirao je 1935. na Šumarskome odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1956. disertacijom Proizvodnja i potrebe drveta kao elementi šumsko privredne politike (mentor → A. Ugrenović). Nakon završetka studija, u šumarskoj je struci radio na području ravnateljstva šuma u Tuzli (1937–38), na državnom dobru Belje (1938–39), u šumskoj upravi Busovača (1939–40), ravnateljstvu šuma Mostar (1940–42), u šumarijama Travnik (1942) i Stari Mikanovci (1942–45), u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva NR Hrvatske (1947), Planskoj komisiji NR Hrvatske (1947–51) u Zagrebu. Bio je zaposlen na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu (1951–58), gdje je kao asistent predavao kolegij Ekonomika šumarstva. Godine 1958. prešao je u zvanju docenta na matični fakultet, gdje je još od 1949. honorarno predavao kolegij Planiranje šumarstva i drvne industrije te Ekonomika šumarstva (od 1954), Ekonomika drvne industrije, Trgovina drvom i Politička ekonomija (od 1955). Na tom je fakultetu redoviti profesor bio od 1972; umirovljen je 1974. Predavao je i na nekoliko visokih ekonomskih škola te na Ekonomskome fakultetu u Osijeku (1963–80). Bavio se osobito istraživanjem i primjenom temeljnih političko-ekonomskih teorija na šumarstvo. Formulirao je zakon vrijednosti u šumarstvu (1958). Autor je skripta Ekonomika šumarstva (1965) i udžbenika Ekonomika šumske privrede (1977). Bio je glavni urednik dva izdanja Šumarske enciklopedije LZ-a (1958–63. i 1980–87) te časopisa → Šumarski list (1965–69). Bio je predsjednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1964–66) (→ Hrvatsko šumarsko društvo).


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Prpić: Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912–1999). Šumarski list, 124(2000) 1–2, str. 120.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Potočić, Zvonimir

Iz arhive LZMK-a

POTOČIĆ, ZVONIMIR. Šumarska enciklopedija, II izdanje, sv. 3, 1987., str. 26.

Potočić, Zvonimir

Šumarski inženjer, stručnjak za ekonomiku šumarstva i drvne industrije.

Opći podatci
Ime
Zvonimir
Prezime
Potočić
Mjesto i datum rođenja
Fuka kraj Vrbovca, 20. 01. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 31. 12. 1999.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje