Objavljeno: .
Ažurirano: 15. veljače 2022.

Šumarski list, znanstveno-stručni časopis → Hrvatskoga šumarskog društva (HŠD). Jedan je od najstarijih takvih časopisa u Hrvatskoj. Izlazi neprekidno od 1877., u prve četiri godine na hrvatskom i njemačkom jeziku, od petoga godišta samo na hrvatskom te izmjenično latinicom i ćirilicom tijekom razdoblja prve Jugoslavije. Prvi broj uredio je tadašnji tajnik Društva Vladoj Köröškenji, koji zbog prerane smrti nije dočekao njegov izlazak iz tiska. Do kraja 2020. objavljeno je 1098 brojeva, koji obuhvaćaju 16 092 članka te 3110 autora. Danas izlazi šest puta na godinu u tiskanom i elektroničkom obliku. Po sadržaju je zadržao oblik prihvaćen u prvim brojevima, koji se sastoji od tri dijela: znanstvenih i stručnih članaka, obavijesti (znanstveni i stručni skupovi, aktualne teme, obljetnice, knjige i časopisi, lovstvo, izazovi i suprotstavljanja i dr.) te društvenoga dijela s obavijestima Hrvatskoga šumarskoga društva i njegovih ogranaka. Časopis ima međunarodni Uređivački odbor, a izlazi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Indeksiran je u relevantnim međunarodnim bazama (Web of Science, CAB Abstracts, SCOPUS i dr.). Cjelokupna građa je dostupna na internetu, a od 2008. časopis je dostupan na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Šumarski list
Upravljački odbor HŠD 1877−80.
Fran Kesterčanek 1881−86., 1905−08.
Mijo Vrbanić 1887−91.
Vatroslav Rački 1892−95.
Josip Kozarac 1896−98.
Ivan Patrać 1899−1905.
Ante Kern 1907−11.
Bogoslav Kosović 1912−16.
Andrija Petračić 1917−21.
Antun Levaković 1920−21., 1929−40.
Milan Marinović 1922−24.
Ivan Leović 1924.
Aleksandar Ugrenović 1925−28.
Petar Prpić 1941−44.
Milan Anić 1945−46.
Zlatko Bunjevčević 1946−47.
Roko Benić 1948−49.
Josip Šafar 1950−51.
Milan Androić 1952−61.
Vjekoslav Cevitovac 1962−68.
Zvonimir Potočić 1969.
Branimir Prpić 1970−2009.
Boris Hrašovec 2010−14.
Josip Margaletić

od 2015.

 

Naslovnica znanstveno-stručnog časopisa, 2019.

Ostali podatci
Mrežne poveznice

Šumarski list. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Šumarski list
Naslovnica prvoga broja znanstveno-stručnoga časopisa, 1877.

Znanstveno-stručni časopis Hrvatskog šumarskog društva.


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje