Objavljeno: .
Ažurirano: 16. kolovoza 2021.

Benić, Roko (Glogovica kraj Slavonskog Broda, 15. VIII. 1911 – Zagreb, 20. VIII. 2000), šumarski inženjer, stručnjak za eksploataciju šuma i organizaciju rada u drvnoj industriji.

Diplomirao je 1934. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je na Drvno-industrijskom odjelu doktorirao 1953. disertacijom Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži poljskog jasena. Bio je zaposlen u Inspektoratu za pošumljavanje u Senju i Kotarskom poglavarstvu u Rabu (1935–37), na području Ravnateljstva šuma u Banjoj Luci, u Cazinu i Bosanskoj Krupi (1937–42), u šumskoj manipulaciji Spačva (1942), u Ravnateljstvu šuma Nova Gradiška (1942–44), te kao voditelj šumsko-gospodarskog odsjeka Okružnoga narodnooslobodilačkog odbora Slavonski Brod (1945), direktor Šumskog gospodarstva Spačva (1946), direktor Šumskog gospodarstva Nova Gradiška (1947). Od 1947. radio je na matičnom fakultetu, od 1961. kao redoviti profesor; umirovljen je 1981. Predavao je kolegije Knjigovodstvo, Iskorišćivanje šuma, Organizacija rada u drvnoj industriji i Zaštita na radu. Bio je dekan Fakulteta 1970–72. Istodobno je predavao i na Višoj tehničkoj školi za drvnu industriju u Novoj Gradiški te na drvnom odjelu Biotehničkoga fakulteta u Ljubljani. Autor je djela Motorne lančane pile (sa S. Frančiškovićem, 1949), Eksploatacija šuma (s A. Ugrenovićem, 1957), Kalkulacija troškova i analiza ekonomičnosti u iskorišćivanju šuma (1957), Racionalizacija rada u drvnoj industriji (1957), Organizacija rada u drvnoj industriji (1971). Bio je glavni urednik → Šumarskoga lista (1948–49), tajnik Šumarskoga društva (→ Hrvatsko šumarsko društvo) (1954) te suradnik Šumarske enciklopedije LZ-a. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1980).


Ostali podatci
Što pročitati?

A. Krpan: Prof. dr. sc. Roko Benić (1911–2000). Šumarski list, 124(2000) 9–10, str. 621–624.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo. Benić Roko

Iz arhive LZMK-a

O. Piškorić: BENIĆ, ROKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 650.

Benić, Roko

Šumarski inženjer, stručnjak za eksploataciju šuma i organizaciju rada u drvnoj industriji.

Opći podatci
Ime
Roko
Prezime
Benić
Mjesto i datum rođenja
Glogovica kraj Slavonskog Broda, 15. 08. 1911.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 08. 2000.
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje