Objavljeno: .
Ažurirano: 28. lipnja 2022.

Prpić, Branimir (Stankovac kraj Gline, 1. IX. 1927 – Zagreb, 1. I. 2012), šumarski inženjer, stručnjak za ekologiju šuma.

Diplomirao je 1954. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije), gdje je doktorirao 1966. disertacijom Korijenov sistem poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u različitim tipovima posavskih nizinskih šuma. Akademske godine 1966–67. usavršavao se u Zavodu za uzgajanje šuma visoke tehničke škole u Zürichu (ETH). Nakon završetka studija zaposlio se u šumariji Lipovljani, a od 1958. u Zavodu za uzgajanje šuma matičnoga fakulteta, gdje je bio redoviti profesor od 1978; umirovljen je 1992. Predavao je kolegije Ekologija šuma, Fitološka bioklimatologija te Uređivanje bujica i vodogradnja. Bio je predstojnik Zavoda (1985–92), prodekan Šumsko-gospodarskog odjela (1974–76) te dekan Fakulteta (1986–88).

U stručnom i znanstvenom radu bavio se ekologijom šuma i biologijom šumskoga drveća. Posebno se bavio istraživanjima bukovo-jelovih prašuma (Čorkova uvala u Nacionalnom parku Plitvička jezera, Devčića tavani u sjevernom Velebitu). Vodio je interdisciplinarni šumarski projekt o propadanju šuma, za koji je sa suradnicima u Hrvatskoj 1987. ustrojio sustav praćenja prema međunarodnoj metodologiji. Objavio je više od 130 znanstvenih i stručnih radova te bio suradnik Šumarske enciklopedije LZ-a (1980–87). Bio je glavni urednik Šumarskoga lista (1970–2009), predsjednik → Hrvatskoga šumarskog društva, Hrvatskoga ekološkog društva i pokreta prijatelja prirode Lijepa naša. Suosnivač je europske šumarske udruge Pro silva (1989). Bio je redoviti član i prvi glavni tajnik → Akademije šumarskih znanosti (1995). Počasni doktorat Sveučilišta u Zvolenu (Slovačka) dodijeljen mu je 1992. za primjenu ekoloških načela u uzgajanju šuma. Dobitnik je Nagrade za životno djelo (2010). Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu je od 2000.


Ostali podatci
Što pročitati?

Z. Seletković: Prof. dr. sc. dr. h. c. Branimir Prpić, dipl ing. šum. (1927–2012). Šumarski list, 136(2012) 1–2, str. 104–110.

I. Tikvić: Branimir Prpić – ekologija šuma i šumarstvo. Zagreb, 2018.

Prpić, Branimir

Šumarski inženjer,stručnjak za ekologiju šuma.

Opći podatci
Ime
Branimir
Prezime
Prpić
Mjesto i datum rođenja
Stankovac kraj Gline, 01. 09. 1927.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 01. 01. 2012.
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje