Autor: I. Anić
Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2022.

Anić, Milan (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906 – Zagreb, 20. VI. 1968), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma, dendrolog i fitocenolog.

Diplomirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu 1929., gdje je doktorirao 1939. disertacijom Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori. Nakon diplome zaposlio se kao asistent u Zavodu za uzgajanje šuma istoga fakulteta, nakon habilitacije 1940. izabran je za docenta za kolegije Dendrologija i Fitocenologija, a od 1949. bio je redoviti profesor za kolegij Uzgajanje šuma te predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma. Od 1935. upravljao je fakultetskim Nastavno-pokusnim šumskim objektima te bio dekan Fakulteta 1951–52.

Pridonio je razvoju šumarske struke, popularizaciji šumarstva i zaštiti prirode u Hrvatskoj. Istaknuti je predstavnik zagrebačke škole uzgajanja šuma, zaslužan za primjenu prirodnog uzgajanja šuma i šumarske fitocenologije u gospodarenju šumama u Hrvatskoj. Bio je vrstan dendrogeograf, poznavatelj šumske vegetacije, ekologije i biologije šumskoga drveća te edifikatorskoga značenja šumskoga drveća za strukturu i funkcioniranje šumskih zajednica. Uveo je nazivlje naših šumskih zajednica po šumskome drveću. Istraživao je odnose sastavnica šumskog ekosustava, posebice kompleksa stanište – biocenoza s težištem na šumskome drveću, grmlju i prizemnome rašću. Među prvima je pisao o općekorisnim funkcijama šuma. Pokrenuo je prva sustavna šumarska istraživanja hrvatskih prašuma. Bio je urednik Šumarskoga lista 1945−46., predsjednik Šumarske sekcije Društva inžinjera i tehničara Hrvatske (→ Hrvatsko šumarsko društvo) 1946–50., dopisni član Akademije šumarskih znanosti u Firenci od 1958. Od 1963. bio je dopisni član, a od 1968. redoviti član JAZU-a (→ HAZU; sv. 4).


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Dekanić: Milan Anić. Šumarski list 92(1968) 7–8, str. 326–331.

B. Prpić: U povodu stogodišnjice rođenja akademika Milana Anića (1906–2006). Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 5(2006), str. 1–5.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Anić Milan

Iz arhive LZMK-a

O. Piškorić: ANIĆ, MILAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 170.

Anić, Milan

Šumarski stručnjak, dendrolog i fitocenolog.

Opći podatci
Ime
Milan
Prezime
Anić
Mjesto i datum rođenja
Plitvički Ljeskovac, 08. 10. 1906.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 06. 1968.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje