Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Lovački vjesnik, stručno glasilo Hrvatskoga lovačkog saveza (HLS). Prvi hrvatski lovački časopis i jedan od prvih lovačkih časopisa u Europi. Prvi dvobroj časopisa objavljen je 1892. pod nazivom Viestnik Prvoga obćega hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva. Osnivač i izdavač časopisa bilo je → Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva. Uz manje izmjene naziva (Lovačko-ribarski vjesnik, 1894–1948) i dinamike izlaženja, časopis je objavljivao teme iz lovstva i ribolova. Od 1948. usmjerio se samo na teme vezane uz lovstvo te je promijenio naziv u današnji. Izdavač časopisa od 1947. bio je Savez lovačkih društava NR Hrvatske (danas HLS).

Lovački vjesnik je mjesečnik koji donosi tekstove iz područja lovstva, lovne kinologije, očuvanja prirodne i kulturne baštine te bioraznolikosti (očuvanjem staništa). Povremenim prilozima objavljuje promjene i novosti vezane uza Zakon o lovu i Zakon o oružju te pravilnike Saveza. U povodu 70 (1963) i 100. obljetnice (1993) neprekidnog izlaženja tiskane su bibliografije članaka objavljenih u časopisu od 1892.

Glavni urednici Lovačkoga vjesnika
Fran Žaver Kesterčanek 1892–1910.
Ervin Rössler 1910–28.
Alfons Šemper 1928–40.
Ivo Čeović 1940–45.
Danko Angjelinović 1945–46.
Bogdan Stopar 1947–55., 1959–79.
Lazar Raić 1955–59.
Mirjana Šilobod-Saletto 1979–82.
Tihomir Kovačević 1982–91.
Edi Marinović 1991–94.
Marijan Lekić 1995–2011.
Danijel Popović 1998.
Robert Maleković 2009.
Ivica Stanko od 2011.

 


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatski lovački savez, časopis Lovački vjesnik

Lovački vjesnik
Naslovnica časopisa, 2012.

Stručno glasilo Hrvatskog lovačkog saveza.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1892.
Prijašnji nazivi

Viestnik Prvoga obćega hrvatskog družtva za go­jenje lova i ribarstva


Kategorije i područja