Objavljeno: .
Ažurirano: 2. studenoga 2021.

Maceljski, Milan (Zagreb, 27. XII. 1925 – Zagreb, 24. VI. 2007), agronom i entomolog, stručnjak za zaštitu bilja.

Diplomirao je 1950. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu, na kojem je specijalizirao zaštitu bilja i doktorirao 1963. disertacijom Blitvina pipa (Lixus junci Boh.) – novi opasni štetnik sjemenske šećerne repe na našem obalnom pojasu (mentor J. Kovačević). U početku je radio kao agronom u Fondu za mehanizaciju u Orahovici, Fitosanitetskoj stanici (1953–56) i u Republičkom zadružnom ratarsko-sjemenarskom poslovnom savezu u Zagrebu (1956–61). Od 1961. bio je zaposlen na zagrebačkome Poljoprivrednome fakultetu, od 1974. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije iz područja entomologije i zaštite bilja. Na Fakultetu je bio predsjednik Biotehničkoga odjela (1973–76), direktor Instituta za zaštitu bilja (1978–85), predstojnik Zavoda za poljoprivrednu zoologiju (1988–93) te dekan (1985–87). Predavanja je držao i na Veterinarskom i Šumarskome fakultetu u Zagrebu te na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku i na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima.

Bavio se entomologijom, fitofarmacijom, aplikacijom pesticida te integriranom zaštitom bilja od štetnika i ekološkom zaštitom bilja. Vodio je mnogobrojne domaće i međunarodne znanstvene projekte (uglavnom u SAD-u). Napisao je dvadesetak knjiga i udžbenika poput priručnika Zaštita bilja (1958), Fitofarmacija (1967), Entomologija, specijalni dio (1981) i Poljoprivredna entomologija (1999). Bio je glavni urednik časopisa Biljna zaštita (1957–77), koji poslije izlazi kao Glasnik zaštite bilja (1978–2000), Entomologia Croatica (1998–2004), Annales forestales (2000). Bio je dugogodišnji predsjednik više stručnih društava vezanih uz zaštitu bilja.

Od 1992. bio je redoviti član HAZU-a, a od 1999. predsjednik HAZU-ova Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu. Bio je dopisni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti i Firentinske akademije Georgofili. Državnu Godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti dobio je 1997., a Nagradu za životno djelo 2000. Od 2000. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Akademici, dobitnici državnih priznanja i odlikovanja. U: Spomenica Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1994–2004). Zagreb, 2004., str. 42.

J. Igrc Barčić: In memoriam: akademik Milan Maceljski. Entomologia Croatica, 11(2007) 1–2, str. 83–85.

Iz arhive LZMK-a

D. Domijan i Redakcija: MACELJSKI, MILAN. Hrvatski biografski leksikon, mrežno izdanje, 2019.

MACELJSKI, MILAN, Židovski biografski leksikon, radna verzija, mrežno izdanje

Maceljski, Milan

Agronom i entomolog.

Opći podatci
Ime
Milan
Prezime
Maceljski
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 27. 12. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 24. 06. 2007.
Povezane ustanove
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija