Objavljeno: .
Ažurirano: 11. veljače 2022.

ribnjačarstvo, dio akvakulture koji se bavi uzgojem slatkovodne ribe u ribnjacima. Ribnjaci se uobičajeno grade uz riječne tokove jer se tako osigurava golem izvor kvalitetne vode povoljne temperature, uz njih se obično smještaju bazeni za mriještenje i uzgoj riblje mlađi. U Hrvatskoj se slatkovodna akvakultura odvija na dva načina: uzgojem toplovodnih (šaranskih, ciplinidnih) i hladnovodnih (pastrvskih, salmonidnih) vrsta. Najznačajniji je uzgoj šarana i pastrve, a uzgajaju se i bijeli amur, sivi i bijeli glavaš, smuđ, som i štuka, većinom u polikulturi sa šaranom. Ribnjačarstvo je sastavni dio → ribarstva, unutar kojega se razvijalo kroz povijest.

Izlov slatkovodne ribe (šarana) na ribnjacima poduzeća PP Orahovica

Reklamni oglas poduzeća za uzgoj i izvoz šarana, pastrva i rakova, 1951.

Tijekom 1960-ih ribnjačarstvo se odvijalo u mnogobrojnim rekonstruiranim starim, ali i novosagrađenim objektima, a proizvodnja je modernizirana. Idućih je 30 godina slatkovodno ribarstvo bilježilo porast ulova i proizvodnje konzumne ribe i mlađi, no početkom 1990-ih dolazi do naglog pada u uzgoju uzrokovanoga ratnim razaranjima. U Hrvatskoj je 2015. bilo 39 registriranih uzgajivača slatkovodne ribe i 47 uzgajališta (24 šaranska i 23 pastrvska). Uzgoj riba u šaranskim ribnjacima provodi se na poluintenzivan do ekstenzivan način u polikulturi (gnojidbom se stimulira razvoj prirodne hrane, a riba se dohranjuje biljnim komponentama). Uglavnom su smješteni u nizinskoj Hrvatskoj uz veće riječne tokove u Podunavlju, Pokupskom bazenu, donjoj Podravini, donjoj Posavini, Poilovlju, Jelas-polju i Crnoj mlaki. Godine 2017. zauzimali su površinu od približno 10 000 ha. Njihov broj je nakon 1990-ih u porastu, a površina u eksploataciji stalno se mijenja. No proizvodnja, iako danas stabilna, nikad nije dosegnula predratne godine (1989. više od 16 000 t; 2017. 2877 t). Uzgoj ribe u pastrvskim ribnjacima provodi se gotovo isključivo u monokulturi. Ribnjaci su uobičajeno smješteni u gorskim i planinskim područjima gdje se može osigurati brz protok i visoka kvaliteta vode. Godine 2015. pastrvski ribnjaci zauzimali su površinu od približno 5200 ha, a proizvodnja se oporavila do te mjere da dostiže prijeratnu (2017. 396 t). Većina proizvedene ribe namijenjena je potrošnji u Hrvatskoj, manja količina izvozi se u zemlje EU-a. Najveći je proizvođač slatkovodne ribe u RH → PP Orahovica.

Ribnjaci poduzeća PP Orahovica

Izlov slatkovodne ribe (šarana) na ribnjacima poduzeća PP Orahovica
Proizvodnja slatkovodne ribe u ribnjacima u RH (t)
Godina Ukupno Šaran Amur Glavaš Som Pastrva Ostala riba
2002. 3485 1851 10 42 10 913 659
2005. 4335 2183 354 302 40 1301 155
2008. 4503 1548 156 610 25 2089 75
2011. 6333 2894 158 617 28 2489 147
2014. 3860 2290 288 713 45 378 146
2017. 3337 2049 169 549 43 396 131

 

Površina i broj ribnjaka u eksploataciji u RH

Površina ribnjaka (ha)

Broj ribnjaka

Godina

Šaranski

Pastrvski

Šaranski

Pastrvski

1963.

5335

13

1970.

9942

175

26

6

1980.

12 015

2207

26

5

1990.

12 234

3250

20

7

2000.

8365

5676

18

18

2010.

10 226

6136

23

24

2015.

9917

5148

24

23

Ribe u slatkovodnom akvariju Karlovac – Aquatika

Slatkovodni akvarij Karlovac – Aquatika

Ostali podatci
Vidi još...

→ ribarstvo

Što pročitati?

Priručnik za slatkovodno ribarstvo. Zagreb, 1967.

V. Knjaz: Slatkovodno ribarstvo u RH. Ribarstvo, 65(2007) 3, str. 111–121.

Što posjetiti?
Iz arhive LZMK-a

J. Basioli: RIBARSKA PROIZVODNJA. Slatkovodno ribarstvo. Pomorska enciklopedija, sv. 7, 1985., str. 45–47.

ribarstvo, slatkovodno. Hrvatska enciklopedija, sv. 9, 2007., str. 327.

ribnjačarstvo
Izlov slatkovodne ribe (šarana) na ribnjacima poduzeća PP Orahovica

Dio akvakulture, a podrazumijeva uzgoj riječne ribe u ribnjacima.

Kategorije i područja