Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2022.

PP Orahovica d. o. o., poljoprivredno poduzeće za ratarsku, stočarsku, voćarsku, vinogradarsku i ribnjačarsku proizvodnju te preradbu ribe i proizvodnju vina, sa sjedištem u Orahovici.

Premda je osnovano 1963., svoje je poslovanje, pod prvobitnim imenom Poljoprivredno-prehrambeni kombinat Orahovica (PPK Orahovica), započelo tek početkom iduće godine. Sastojalo se od 12 organizacijskih jedinica, među kojima su bila poljoprivredna dobra koja su uglavnom imala specijaliziranu proizvodnju – npr. na Gutmanovcima se uzgajala riba, u Krivaji je bio tov stoke, a u Zdencima se proizvodila sjemenska roba i uzgajale su se plemenite pasmine stoke. Vino se skladištilo u vinskome podrumu koji je 1894. sagradio orahovački vinogradar i vinar Martin pl. Nagy. Nasadi vinove loze sorte Guyot zasađeni 1978., rađali su sve do 2011.

Vinogradi i nasadi lješnjaka

Tijekom Domovinskoga rata proizvodni pogoni i druga imovina poduzeća pretrpjeli su znatna oštećenja, no poslovanje se nastavilo. Godine 1991. poduzeće je raspolagalo s 11 199 ha zemljišta, od kojih je obradivo bilo 9578 ha. Oko 96% obradivih površina zauzimale su oranice i vrtovi, a oko 4% dugogodišnji nasadi. Najveći dio ratarske proizvodnje, oko 72% zasijanih površina, odnosio se na uzgoj pšenice, kukuruza i soje, a manji dio na šećernu repu, uljanu repicu i ozimi ječam. Godine 1991. proizvedeno je 224 t lješnjaka i 47 t voća. Stočarska proizvodnja bila je usmjerena na svinjogojstvo, govedarstvo, peradarstvo i ribnjačarstvo (imalo je kapacitete za uzgoj oko 15 000 tovnih svinja, 1100 grla tovne junadi, 1000 ovaca i 25 000 kokoši nesilica). Ribnjaci su zauzimali oko 1020 ha (proizvedeno je 1164 t ribe). Industrijska djelatnost poduzeća odnosila se na proizvodnju mlinskih proizvoda, kruha i pekarskih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina, te vina i sokova. Proizvodnja mlinskih proizvoda obuhvaćala je uglavnom proizvodnju brašna (73%) i stočne hrane (27%). Tijekom 1991. poduzeće je proizvelo 19 090 t mlinskih proizvoda i 730 t kruha i pekarskih proizvoda. Skladišni kapacitet silosa iznosio je 33 500 t, dviju sušara 55 t/h, a sjemenske stanice 2,5 t/h. Kapacitet klaonice iznosio je 150 svinja, deset goveda i deset prasadi na dan. Kapacitet podruma bio je 920 000 l vina (proizvedeno je 530 000 l).

Ribnjaci poduzeća PP Orahovica

Izlov slatkovodne ribe (šarana) na ribnjacima poduzeća PP Orahovica

Poduzeće je nakon pretvorbe 1993. djelovalo kao dioničko društvo pod nazivom Poljoprivredno poduzeće Orahovica (PP Orahovica). Zapošljavalo je 922 radnika. Neka ulaganja planirana razvojnim programom (1992–96) ostvarena su (dovršen je vinski podrum, izgrađen pogon za prihvat, sušenje i primarnu doradbu lješnjaka, a prošireni su i modernizirani kapaciteti za tov junadi i svinja).

Uzgoj goveda u sustavu krava–tele

Uzgoj goveda u sustavu krava–tele

Godine 2004. poduzeće je zapošljavalo 613 radnika te je i dalje bilo organizirano u 12 radnih jedinica: Ratarstvo Čačinci, Gutmanovci, Krivaja, Nelin Dvor i Zdenci, te Voćarstvo i vinogradarstvo Orahovica, Svinjogojstvo Zdenci, Ribnjačarstvo Grudnjak, Prerada Čačinci, Suradnja sa selom, Prehrana Zdenci i Stručna služba Orahovica. Tijekom 2006. ratarske jedinice Krivaja i Nelin Dvor spojene su u jednu, a u tom ustrojstvu poduzeće djeluje i danas. Zagrebačka M San Grupa 2010. dokapitalizirala je PP Orahovicu i tako postala njezin većinski vlasnik. Novim strategijama u poslovanju koje su se provodile od 2012. intenziviran je izvoz proizvoda, a 2014. poduzeće je počelo djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću. Potkraj 2016. otvorena je tvornica za preradbu slatkovodne ribe u Čačincima, što je poduzeću omogućilo da s pomoću svoje nove robne marke Panona Mare postane najveći proizvođač slatkovodne ribe u Hrvatskoj. PP Orahovici pripojeno je 2019. zagrebačko poduzeće Panon agroproizvodnja. Poduzeće danas zapošljava oko 300 radnika, a njegovo vrhunsko vino silvanac zeleni, orahovački lješnjak i šaran nose oznaku Izvorno hrvatsko. Proizvode izvoze u nekoliko zemalja EU-a, Kinu, Japan i Meksiko.

Sjetva kukuruza

Prskanje usjeva

Žetva

Ostali podatci
Mrežne poveznice
PP Orahovica d. o. o.


Kategorije i područja