Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Bašić, Ferdo (Broćanac, BiH, 1. I. 1945), agronom, stručnjak za agroekologiju.

Diplomirao je 1970. na Poljoprivrednome fakultetu (od 1978. Fakultet poljoprivrednih znanosti; od 1992 → Agronomski fakultet) u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1974. Doktorirao je 1984. disertacijom Dinamika oksidoredukcijskog potencijala željeza i mangana u nekim tlima na Poljoprivrednome fakultetu u Sarajevu. Nakon studija radio je na Poljoprivrednome fakultetu u Zagrebu (1970–71), potom u Institutu za pedologiju i tehnologiju tla u Zagrebu (1972–73) pa na Višoj poljoprivrednoj školi u Križevcima (1973–84). Od 1984. zaposlen je na Fakultetu poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, od 1996. kao redoviti profesor; umirovljen je 2010. Predavao je kolegije Ekološka poljoprivreda, Opća proizvodnja bilja i Zaštita tla i voda te bio prodekan za znanstvenu djelatnost (1993–97) i predstojnik Zavoda za opću proizvodnju bilja (1999–2003). Tijekom tog razdoblja predavao je i na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnome, Prehrambeno-biotehnološkome i Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, splitskom studiju Mediteranske poljoprivrede, mostarskom Agronomskom i prehrambeno-tehnološkome te sarajevskom Poljoprivrednome fakultetu.

Istražuje tlo, njegovu prostornu distribuciju, održivo gospodarenje tlom i njegovu zaštitu. Bavi se i sustavima uzgoja bilja. Objavio je knjige: Teške kovine u poljoprivrednom tlu (1998), Temelji uzgoja bilja (2010) i The Soils of Croatia (2013). Sudjelovao je u izradbi Opće pedološke karte Hrvatske (1 : 50 000) te drugim znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim projektima.

Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu je od 2011. Iste godine dobio je Nagradu za životno djelo, a od 2014. redoviti je član HAZU-a (predsjednik Znanstvenoga vijeća za zaštitu prirode od 2015; tajnik Razreda za prirodne znanosti i član Predsjedništva od 2019). Član je više znanstvenih i stručnih udruženja poput → Akademije poljoprivrednih znanosti (dopredsjednik, od 2017) i → Hrvatskoga tloznanstvenog društva (utemeljitelj i prvi predsjednik).


Ostali podatci
Vidi još...

→ poljoprivreda; pedologija

Mrežne poveznice

Osobna stranica Ferde Bašića. HAZU

Bašić, Ferdo

Agronom i agroekolog.

Opći podatci
Ime
Ferdo
Prezime
Bašić
Mjesto i datum rođenja
Broćanac (BiH), 01. 01. 1945.
Povezane ustanove
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija