Objavljeno: .
Ažurirano: 7. listopada 2021.

Hrvatsko tloznanstveno društvo (HTD), hrvatska strukovna udruga znanstvenika, stručnjaka te drugih građana i pravnih osoba koje se bave tloznanstvom i srodnim strukama. Prvo udruženje znanstvenika u tom području bila je Jugoslavenska sekcija Međunarodnog udruženja za proučavanje tla, koje je predsjednik 1931–40. bio Mihovil Gračanin. Nakon II. svj. rata nastavlja rad kao sekcija Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta (JDPZ), a od 1976. djeluje samostalno u okviru JDPZ-a kao Društvo za proučavanje tla SRH. Od 1992. Društvo djeluje kao Hrvatsko društvo za proučavanje tla, od 2000. pod današnjim nazivom. Društvo ostvaruje svoju djelatnost u području poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede te zaštite i očuvanja prirodnih resursa RH. Sudjeluje u organizaciji znanstvenoistraživačkih programa, skupova, savjetovanja te Kongresa HTD-a koji se održava svake četiri godine. Društvo dodjeljuje priznanja i nagradu najboljim mladim znanstvenicima »Prof. dr. sc. Mihovil Gračanin« te kao najveće priznanje istaknutim pojedincima plaketu Zemljoznanstvo, s obzirom na gospodarstvo i šumarstvo. Predsjednica Društva je Brigita Popović.


Ostali podatci
Hrvatsko tloznanstveno društvo

Hrvatska strukovna udruga znanstvenika, stručnjaka te drugih građana i pravnih osoba koje se bave tloznanstvom i srodnim strukama.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1931.
Prijašnji nazivi

Hrvatsko društvo za proučavanje tla

Povezane osobe

Kategorije i područja