Objavljeno: .
Ažurirano: 3. prosinca 2021.

Ogrizek, Albert (Osijek, 11. IV. 1891 – Zagreb, 22. VII. 1970), agronom i stočarski stručnjak.

Diplomirao je 1913. te 1914. doktorirao iz područja stočarstva, kod L. Adametza, na Visokoj poljoprivrednoj školi u Beču. Nakon studija radio je na imanjima u Švicarskoj i Češkoj, a 1919. vratio se u Zagreb i zaposlio u Hrvatskom gospodarskom društvu. Od 1922. bio je zaposlen u Zavodu za stočarstvo Gospodarsko-šumarskoga fakulteta (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu, od 1935. kao redoviti profesor. Predavao je Stočarsku genetiku, Biologiju, Hranidbu domaćih životinja, Planinsko gospodarstvo te Opće i Specijalno stočarstvo. Na poziv Visoke poljoprivredne škole u Berlinu 1931–32. bio je gostujući profesor i zamjenik ravnatelja Instituta za stočarsku genetiku i biologiju. Dužnost dekana na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu u Zagrebu obnašao je u dva mandata (1938–39. i 1947–48).

Naslovnica knjige Uzgoj goveda, 1941.

Bavio se istraživanjem podrijetla i proizvodnih svojstava pojedinih vrsta i pasmina domaćih životinja (krčki poni, bosanski konj, makedonski bivol, lipicanci) te istraživanjem vunske niti i strune u grivi. Objavio je knjige i udžbenike Ovčarstvo (1935), Uzgoj goveda I, II (1941), Stočarstvo (1946. i s F. Hrasnicom 1961) i Uzgoj konja (s F. Hrasnicom, 1952). Bio je urednik → Gospodarskoga lista (1927–30., 1932–41) te suradnik LZ-a na 1. svesku Poljoprivredne enciklopedije (1967). Od 1954. bio je redoviti član HAZU-a. Dobitnik je Nagrade za životno djelo 1970.


Ostali podatci
Što pročitati?

Prof. dr. inž. Albert Ogrizek, povodom 70-godišnjice života. Agronomski glasnik, 11(1961) 6, str. 3–4.

Ogrizek, Albert

Agronom i stočarski stručnjak.

Opći podatci
Ime
Albert
Prezime
Ogrizek
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 11. 04. 1891.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 07. 1970.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje