Objavljeno: .
Ažurirano: 3. lipnja 2022.

Katić, Zvonko (Osijek, 11. III. 1927 — Zagreb, 24. III. 2007), strojarski inženjer, stručnjak za poljoprivrednu energetiku i bioenergetiku.

Diplomirao je 1956. na Strojarskom odjelu → Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (sv. 4), a doktorirao 1971. na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu (→ Agronomski fakultet) disertacijom Utjecaj brzine hlađenja zrna kukuruza nakon sušenja na kvalitet zrna i mogućnost povećanja kapaciteta sušare. Od 1947. radio je kao pogonski inženjer u osječkoj šećerani, od 1957. bio je direktor u PIK-u → Belje u Dardi, a od 1963. sektora u Poljoopskrbi u Zagrebu. Od 1964. bio je stručni suradnik u Institutu za hranidbu stoke i tehnologiju stočne hrane Poljoprivrednoga fakulteta, na kojem je od 1988. djelovao kao redoviti profesor. Bio je predstojnik Zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport (1992–95). Umirovljen je 1995. Predavao je kolegije o hranidbi stoke i tehnologiji stočne hrane te mehanizaciji poljoprivrede. Razvio je tehnologiju dvofaznoga sušenja kukuruza i unaprijedio način sušenja žitarica i uljarica. Posebno se istaknuo u projektiranju i konstruiranju zgrada i uređaja za poboljšanje tehnologije proizvodnje krmnih smjesa. Istraživao je proizvodnju bioplina te mogućnosti zamjene nafte poljoprivrednom biomasom. Autor je udžbenika Sušenje i sušare u poljoprivredi (1997) i više skripta, te suradnik u knjigama Suvremena proizvodnja kukuruza (1967), Kompleksna mehanizacija u proizvodnji kukuruza (1968) i Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane – krme (2004). Surađivao je i u Poljoprivrednoj enciklopediji LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Pliestić: In memoriam. Prof. dr. sc. Zvonko Katić
(Osijek, 11. ožujak 1927. – Zagreb, 24. ožujak 2007.). Agronomski glasnik, 69(2007) 1, str. 93–95.

Iz arhive LZMK-a

I. Miljković: KATIĆ, ZVONKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 179.

Katić, Zvonko
Strojarski inženjer, stručnjak za poljoprivrednu energetiku i bioenergetiku.

Opći podatci
Ime
Zvonko
Prezime
Katić
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 11. 03. 1927.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 24. 03. 2007.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija