Uže područje: poljoprivredna tehnika


Capek, Dragan (Zagreb, 10. X. 1905 – Zagreb, 16. V. 1992), agronom, stručnjak za poljoprivredne strojeve.

Diplomirao je 1927. na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (od 1929. Poljoprivredno-šumarski fakultet;…

Dellaitti, Ivan (Senj, XIX. st. – Senj, XX. st.), izumitelj uređaja za proizvodnju acetilenskoga plina i acetilenske svjetiljke.

Dellaitti je 1898. konstruirao i patentirao uređaj za proizvodnju acetilenskoga…

Fantoni, Raimund (Virje, 7. X. 1880 – Zagreb, 23. IX. 1968), strojarski inženjer i pionir eksperimentalnih istraživanja iz područja mehanizacije.

Visoku tehničku školu završio je 1909.…

Katić, Zvonko (Osijek, 11. III. 1927 — Zagreb, 24. III. 2007), strojarski inženjer, stručnjak za poljoprivrednu energetiku i bioenergetiku.

Diplomirao je 1956. na Strojarskom odjelu →…

Koudelka, Viktor (Vyškov, Češka, 24. VII. 1889 – Zagreb, 27. IV. 1946), agronom, stručnjak za tehnologije poljodjelske proizvodnje.

Studij je završio na Visokoj poljodjelskoj školi u…

melioracija tla, osposobljavanje tla za poljoprivrednu proizvodnju poboljšanjem njegovih svojstava.

Vrste

Prema vrsti i načinu primjene melioracijskih mjera razlikuju se: hidrotehničke, kulturnotehničke i agrotehničke melioracije.

Hidrotehničke melioracije uključuju obranu (zaštitu)…

MIO Standard, metalsko poduzeće utemeljeno 1949. u Osijeku kao radionica za popravak pletaćih strojeva, koja je nakon tri godine proširila djelatnost i na njihovu proizvodnju. Od 1967. poduzeće (tada pod…

Moller, Ivan (Giovanni) (Split, oko 1734 – Split, 5. VII. 1783), pravnik i gospodarski djelatnik, stručnjak za ribarstvo Dalmacije.

Doktorirao je pravo 1754. u Padovi. U Splitu je…

OLT (Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva), tvornica za proizvodnju poljoprivrednih strojeva te lijevanih, kovanih i prešanih proizvoda osnovana 1912. u Osijeku. Osnovana je inicijativom inženjera Vjekoslava Pilpela u suradnji…

Piria, Ivan (Vinkovci, 12. XII. 1934 – Zagreb, 18. XI. 1990), agronom, stručnjak za mehanizaciju poljoprivrede, energetiku i mjernu tehniku.

Nakon srednje škole radio je u…

precizna poljoprivreda, koncept upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom utemeljen na uporabi geoinformacijskih tehnologija, ponajprije globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) i daljinskih istraživanja (engl. Remote Sensing). Cilj je precizne poljoprivrede postizanje učinkovitije…

Puratić, Mario (Puretić) (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio je…

Setinski, Viktor (Suhopolje, 30. III. 1878 – Zagreb, 9. XII. 1962), građevinski inženjer, stručnjak vodnoga gospodarstva u poljoprivredi i šumarstvu.

Radio je kao građevinski inženjer u…

Tomo Vinković, ljevaonica i tvornica strojeva osnovana u Bjelovaru. Poduzeće se razvilo iz bravarske radionice Hinka Hermana osnovane 1919. Radionica se 1927. spojila s ljevaonicom Capari te je kao…

Verner, Vladimir (Vlado) (Zagreb, 29. VI. 1905 – Zagreb, 18. VII. 1996), građevinski inženjer i stručnjak za melioracije.

Diplomirao je 1930. na građevinskom odjelu → …