Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Verner, Vladimir (Vlado) (Zagreb, 29. VI. 1905 – Zagreb, 18. VII. 1996), građevinski inženjer i stručnjak za melioracije.

Diplomirao je 1930. na građevinskom odjelu → Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (sv. 4), a doktorirao 1958. disertacijom Dotok podzemne vode u jarak ili zdenac i određivanje propusnosti tla na Građevinskom odsjeku Arhitektonsko-građevinsko-geodetskoga fakulteta. Isprva je radio u privatnome građevinskom poduzeću Ing. Ivo Grgić i drug, a od 1932. kao gradski viši inženjer u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. U Srednjoj tehničkoj školi (1940–46) predavao je Melioracije, Vodogradnju te Statiku i armirani beton, a potom je godinu dana službovao u Ministarstvu građevina NRH. U Zavodu za melioracije Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Agronomski fakultet; → Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu bio je zaposlen od 1947., a od 1967. kao redoviti profesor. Predstojnik Zavoda za melioracije bio je od 1950. do umirovljenja 1975. Na Fakultetu je predavao kolegije Učvršćivanje tla, Uređivanje bujica (na šumarskome smjeru) te Industrijsku vodogradnju (na poljoprivrednome smjeru). Honorarno je predavao na Rudarskom odjelu Tehnološkoga fakulteta (1949−63).

Znatno je pridonio razvoju stručne i znanstvene djelatnosti Zavoda za melioracije te unaprijedio pristup i metode reguliranja vodnoga režima u tlu. Napisao je Pravilnik općine grada Zagreba za procjenu nekretnina (1936) i knjigu Osnovi armiranog betona (1948).


Ostali podatci
Što pročitati?

Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Zagreb, 1999., sv. 5, str. 151.

Agronomski fakultet 1919–2009. Zagreb, 2009.

Verner, Vladimir
Građevinski inženjer i stručnjak za melioracije.

Opći podatci
Ime
Vladimir (Vlado)
Prezime
Verner
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 29. 06. 1905.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 18. 07. 1996.

Kategorije i područja
Kategorija