Objavljeno: .
Ažurirano: 17. kolovoza 2021.

Brčić, Josip (Varaždin, 4. XI. 1923 – Zagreb, 9. IX. 2006), agronom, stručnjak za mehanizaciju u poljoprivredi.

U Zagrebu je na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Agronomski fakultet) diplomirao 1949. te doktorirao 1954. disertacijom Gubici u zrnju kod raznih načina žetve i vršidbe žitarica. U Zavodu za poljoprivredno strojarstvo Fakulteta radio je od 1949., od 1966. kao redoviti profesor. Bio je dekan Fakulteta 1964–66. Utemeljio je 1958. prvi poslijediplomski studij mehanizacije poljoprivrede, kojega je bio voditelj. Bavio se problemima mehanizacije u području ratarstva, stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrćarstva, te uveo nove metode u mehanizaciji: izravno kombajniranje sjemenskih djetelina i trava, uvođenje teških traktora snage veće od 100 kW, izravno kombajniranje kukuruza, mehanizirano ubiranje voća, povrća i grožđa. Od 1958. bio je član American Society of Agricultural Engineers, te predstavnik Jugoslavije u Ekonomskoj komisiji UN-a za Europu u skupini za mehanizaciju poljoprivrede.

Za studente poslijediplomskoga studija priredio je i objavio više od 40 skripta, a samostalno i u koautorstvu napisao je udžbenike Mehanizacija rada u stočarstvu 1–2 (1964–65), Mehanizacija rada u voćarstvu i vinogradarstvu (1966, 1995), Mehanizacija u povrćarstvu (1970), Mehanizacija poljoprivrede (1973) i priručnik Mehanizacija u biljnoj proizvodnji (1981). Preveo je s engleskoga udžbenik Poljoprivredni strojevi i oprema (S. H. Pearson, 1966). Bio je urednik struke poljoprivredno strojarstvo u sklopu Poljoprivredne enciklopedije LZ-a (1967–73).


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Košutić: Sjećanje na prof. dr. sc. Josipa Brčića (in memoriam). Agronomski glasnik, 68(2006) 4, str. 357–359.

Iz arhive LZMK-a

I. Šalovac: BRČIĆ, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 288.

Brčić, Josip

Agronom, stručnjak za mehanizaciju u poljoprivredi.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Brčić
Mjesto i datum rođenja
Varaždin, 04. 11. 1923.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 09. 09. 2006.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija